The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1135 of 10246
Sender Date Recipient
Otto Reedtz-Thott [+]

Sender’s Location

Gaunø

Information on sender

Rødt laksegl med aftryk af våbenskjold.

28.3.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S.T. / H.r Profrosori Thorvaldsen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Gaunøe d. 28 Martii
1812.

De ville behageligst undskylde at jeg efter nu værende Conjuctourer, og den deraf flydende Høye Cours, ei seer meg i Stand til at modtage den hos Dem bestilte Hebe, men maae gandske frasige meg al Ret til samme, overladende den til deres egen frei Anvedighed, kuns udbedende, at De, gode H.r Thorvaldser vilde behage at tilbagebetale H.r Høyer de Dem af ham betalte 200 Schudi.

De vilde behageligen undskylde denne Ubestemthed, som ei havde fundet Sted, naar deels ikke disse Uroligheder og den deraf flydende høye Cours, samt Vanskeligheder at faae ded hertil, og tillige det Uheld, som indtraf for meg, at en af mine Gaarde afbrændte og som jeg nu skal lade opbygge, og hvortil jeg behøver endeel Penge –

Deres forbundne
Reedtz Thott

Archival Reference
m3 1812, nr. 12
Thiele
Omtalt hos Thiele II, p. 70.
Subjects
Otto Reedtz-Thott's Commission of Hebe 1806 · Thorvaldsen's Works, Cancellations
Last updated 25.08.2019 Print