The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1134 of 10246
Sender Date Recipient
Christian 8. [+]

Sender’s Location

København

27.3.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

C.F. Hansen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

HrJustitsraad Hansen! Hs Majestæt er meget villig til at besøge Academiet Onsdag d. 1 April om Formiddagen og min Søster kommer der samme Dag Kl. 11 slet. Udstillingen for Publicum kunde derefter aabnes enten Kl 3 slet Onsdag Eftermiddag eller Torsdag, dog er det sidste vel at foretrække for Ordens Skyld og befinder da ingen Vagt om Onsdagen paa to Poster nær ved Indgangsdøren.

Christian Frederik

d. 27 Marts 1812

Jeg er meget fornøjet med Fortegningerne fra Paris. Har De Lejlighed at see dem i Eftermiddag efter Kl. 5½ saa kom til mig eller og imorgen tidlig

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference
m30A, nr. 2
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Exhibitions
Last updated 24.10.2013 Print