The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1133 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

27.3.1812 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Herman Schubart [+]

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original [Translation]

Rom d 27 Marts 1812

Deres Excellenze!

Med stor Glæde har jeg modtaget Deres meget ærede Skrivelse af 28d Febrajo da jeg deraf med fornøyelse seer at Deres Excellence er fuldkommen heldbredet af Deres farlige Sygdom til trøst for alle Deres Venner og Velyndeder.
Af mit svar paa Hans Hoyhed Prinds Christians fortrefelige Brev til mig vil Deres Excellenze see min Hendsigt og Mening, da jeg ikke vil love mere en jeg troer at kunde holde. Dersom Deres Exc. finder det værdig at skikke Hans Hoyhed, saa [beder] jeg ymygst derom vis ikke at sende mig det tilbage med Deres Corektsjon
Jeg har enn Tid af 7 a 8 Maaneder lidt ubeskrivelig af Feber, som har satt mig tilbage i mine forretninger, nu har jeg iegen begyndt at arbejde paa et Bassorilief som om føje Tid skal være færdi og forestille Alexander indtog i Babilon, dersom det vil Lykke mig at faae det færdi uden at bive Syg, saa haaber jeg at giøre en liden Rejse og tager mig den Frihed at besøge Dem det har giordt mig meget undt ikke at have kunne tage imod den gode Lundbyes tilbud at Reise med ham, jeg kunde saa gar hav Rejst til Kiøbn med han dersom mine arbejder havde tilladt det hvilken havet været mege behalige at Reise med en Undons Ven og Lansmand med stor mishag er farer jeg af Sig Fiodo at Deres Frue Gemalde lider saa mege jeg ønsker og haaber at Aartid vil blive det beste Medel for hendes Helbred hviken jeg trøster mig ved at erfare

General Comment

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Archival Reference
m28, nr. 53b
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Thiele II, p. 203-204
Subjects
Thorvaldsen's Illness 1811
Persons
Christian 8. · Henrik Vilhelm Lundbye · Jacqueline Schubart
Works
Last updated 10.01.2020 Print