The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 27.3.1812

Jf. Fortegnelse over de ved det Kongelige Maler- Billedhugger og Bygnings-Academie udstillede Kunst-Sager, København 1812, samt referenceartiklen Kunstakademiets udstillinger.

Last updated 24.10.2013