The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 943 of 10246
Sender Date Recipient
Poul Scheel [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, som dog ikke ses længere. Desuden har brevet under transporten fået postemplet 3 Octobre, herunder med håndskrift påskriften ‘12’, antagelig en portoangivelse.

28.7.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskr.: All / professore di Scultura ed Cavaliere / di Dannebrog / Thorwaldsen / a Roma
Tilskr.: Til Hr Prof. og Ridder Thorwaldsen.

Abstract

Scheel has heard that Thorvaldsen has not yet begun work on the bust he has commissioned. For this reason he and the other subscribers, having waited for several years, want to cancel the commission in favour of a portrait made by a painter in Copenhagen. He therefore asks Thorvaldsen to return the money which has already been paid. Finally, he asks for news from Thorvaldsen and sends greetings to his friends in Rome.

See Original

P.P.

Jeg hører kiære Herr Professor, at De ey endnu har begyndt paa salig Etatsraad Saxtorphs Byste; og sandt at sige kan jeg ikke fortænke Dem i at De foretrækker meere genialiskt Arbeyde for Bysten af et Ansigte som man vist ikke tør vove at kalde genialt eller skiønt. Men paa den anden Side ønske Saxtorphs Vener og Discipler gierne snart at sætte ham det Minde deres Taknemmelighed har tiltænkt ham; da de nu have biet 7 eller 8 Aar. Da nu desuden Krigen berøver os Mueligheden af Søetransporten, og Landtransporten vilde være meget vanskelig, bede vi Dem ey at begynde paa Brystbilledet, som desuden, da det maatte arbeydes efter et Profill i Kobber, vilde være meget vanskelig og gaae i Langdrag. Vi have nu besluttet at lade vores Kiøbenhavnske Portraitmaler Hansen male Saxtorphs Billede, for at ophænge samme i Auditoriummet. De af vores Landsmand Wulffen i Livorno til Marmor erholdte Penge 100 Scudi, beder jeg at maatte igiennem ham med Vexel sendes mig tilbage.
Skulde De imod Forventning iust have begyndt paa den Afdødes Byste imens dette Brev er underveys til Dem, da beder jeg om Underretning, hvor vidt samme er avancert.
Min Deel i denne Afbestilling haaber jeg De venskabeligst undskylde; jeg handler her blot som Commissionair og efter Fleres Ordre.
I lang Tid have Deres Venner slet ikke hørt fra Dem med almindelige Efterretninger: at De ere i Live og i et hæderfuldt Liv; gid vi dog ogsaa sometider maatte høre noget nærmere fra Dem.
Hils Koch; gid jeg ogsaa kunde sige hils Zoega fra
 
Kiøbenh. d. 28 Jul.1810.
Deres
bestandige Ven
Scheel

Til Hr Prof. og Ridder Thorwaldsen.

General Comment

Afbestillingen vedrører som nævnt busten af den afdøde læge Mathias Saxtorph, se referenceartiklen Saxtorphs buste for yderligere informationer herom.

Archival Reference
m2 1810, nr. 21
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p.167, som imidlertid forklarer årsagssammenhængen og dateringen fejlagtigt.
Subjects
Saxtorph's Bust · Thorvaldsen's Works, Cancellations · Thorvaldsen's Works, Executed by Others
Persons
Hans Hansen · Mathias Saxtorph · Johann Heinrich Wulffen · Georg Zoëga
Works
Last updated 07.01.2013 Print