Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 943 af 10246
Afsender Dato Modtager
Poul Scheel [+]

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Brevet har været lukket med et rødt laksegl, som dog ikke ses længere. Desuden har brevet under transporten fået postemplet 3 Octobre, herunder med håndskrift påskriften ‘12’, antagelig en portoangivelse.

28.7.1810 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskr.: All / professore di Scultura ed Cavaliere / di Dannebrog / Thorwaldsen / a Roma
Tilskr.: Til Hr Prof. og Ridder Thorwaldsen.

Resumé

Scheel fortæller, at han har hørt, at Thorvaldsen endnu ikke har påbegyndt den buste, han har bestilt. Derfor ønsker han og de øvrige subskribenter efter at have ventet en del år at afbestille busten til fordel for et maleri tilvirket af en portrætmaler i København. Han beder om at få de til marmor udbetalte penge retur og afslutter med at ønske sig nyt fra Thorvaldsen og sender sine bedste hilsener til venner i Rom.

Se original

P.P.

Jeg hører kiære Herr Professor, at De ey endnu har begyndt paa salig Etatsraad Saxtorphs Byste; og sandt at sige kan jeg ikke fortænke Dem i at De foretrækker meere genialiskt Arbeyde for Bysten af et Ansigte som man vist ikke tør vove at kalde genialt eller skiønt. Men paa den anden Side ønske Saxtorphs Vener og Discipler gierne snart at sætte ham det Minde deres Taknemmelighed har tiltænkt ham; da de nu have biet 7 eller 8 Aar. Da nu desuden Krigen berøver os Mueligheden af Søetransporten, og Landtransporten vilde være meget vanskelig, bede vi Dem ey at begynde paa Brystbilledet, som desuden, da det maatte arbeydes efter et Profill i Kobber, vilde være meget vanskelig og gaae i Langdrag. Vi have nu besluttet at lade vores Kiøbenhavnske Portraitmaler Hansen male Saxtorphs Billede, for at ophænge samme i Auditoriummet. De af vores Landsmand Wulffen i Livorno til Marmor erholdte Penge 100 Scudi, beder jeg at maatte igiennem ham med Vexel sendes mig tilbage.
Skulde De imod Forventning iust have begyndt paa den Afdødes Byste imens dette Brev er underveys til Dem, da beder jeg om Underretning, hvor vidt samme er avancert.
Min Deel i denne Afbestilling haaber jeg De venskabeligst undskylde; jeg handler her blot som Commissionair og efter Fleres Ordre.
I lang Tid have Deres Venner slet ikke hørt fra Dem med almindelige Efterretninger: at De ere i Live og i et hæderfuldt Liv; gid vi dog ogsaa sometider maatte høre noget nærmere fra Dem.
Hils Koch; gid jeg ogsaa kunde sige hils Zoega fra
 
Kiøbenh. d. 28 Jul.1810.
Deres
bestandige Ven
Scheel

Til Hr Prof. og Ridder Thorwaldsen.

Generel kommentar

Afbestillingen vedrører som nævnt busten af den afdøde læge Mathias Saxtorph, se referenceartiklen Saxtorphs buste for yderligere informationer herom.

Arkivplacering
m2 1810, nr. 21
Thiele
Omtalt hos Thiele I, p.167, som imidlertid forklarer årsagssammenhængen og dateringen fejlagtigt.
Emneord
Saxtorphs buste · Thorvaldsens værker, afbestilling af · Thorvaldsens værker, udført af andre
Personer
Hans Hansen · Mathias Saxtorph · Johann Heinrich Wulffen · Georg Zoëga
Værker
Sidst opdateret 07.01.2013 Print