30.8.1805

Afsender

Camillo Landini

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Rester af laksegl.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Montenero

Modtagerinfo

Udskrift: Al Sig. Alberto Thorvaldsen / Scultore / Livorno p[er] Montenero

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Landini har af Stanley fået et brev fra Thorvaldsen, der befinder sig på Montenero og som gerne vil have efterretninger om sit værksted. Landini beretter, at alt går godt: Han er i fuld gang med statuen af Venus og kan snart påbegynde Bacchus. Castelli er ved at anlægge de to portrætbuster af baron og baronesse Schubart, og Carluccio arbejder på Sokrates. Landini informerer Thorvaldsen om arbejdet med kopien af den antikke Jupiter-buste fra Otricoli.

Dokument

Stimat[issi]mo Sig[no]r. Thorvaldsen ed Amico Car[issi]mo

Roma 30. Agosto 1805

Per mezzo del Sig[no]r. CarloI hò ricevuta una grat[issi]ma sua in data 26. correnteII. Da questo sento quanto desidera sapere riguardo allo StudioIII, e perciò hò l’onore di dirli che fino al presente le cose vanno bene. La VenereIV che lavoro io non ci manca alla perfezzione sennonche ripassare la Testa, e fare un Piede, e percio spero uno di questi giorni di mettere mano al BaccoV.
CastelliVI ha già abbozzato il Busto del Sig. Barone SciubartVII, ed ha incominciato quello della BaronessaVIII, che fra una settimana circa sicuramente sarà abbozzato. Li marmi per d[ett]i Busti sono riusciti Bellissimi, e senza una macchia immaginabile; la qualità però è un poco tenera. Non essendo potuto venire da quel marmo di KauffmanIX il Busto X di quello con cui Lei hà viaggiatoXI ho messo sotto il SocrateXII come Lei mi Lasciò detto, che lo Lavora CarluccioXIII, ed il marmo riesce benissimo.
Fino di oggi med[esim]o appena ricevuta la sua Lettera ho procurato il Busto del GioveXIV, che mi dice. Sono stato dallo SposinoXV, ma il med[esim]o non hà che la sola MascheraXVI. Domani non mancherò di andare da questo scultoreXVII che lei mi dice, e procurerò di farlo venire in uno di quei marmi che stano allo Studio; BensiloXVIII prego a posta corrente di dirmi chi dovrà abbozzare questo Busto. Se Castelli, ed allora subito che avrà finita la Baronessa Sciubart, in vece di mettere mano alla Baronessa HumboltXIX, o all’ altro ritratto lo farò incominciare il sud[dett]o. Giove. Lo prego di scrivermelo subito per mia regola. Ho piacere che stia bene, come ancora dal Suo presto ritornoXX. Non hò mancato di salutare tutti dello Studio, i quali distintamente li raddoppiano. Io ancora caramente salutandolo mi dichiaro di Lei

Aff[ettuosissi]mo Servo ed Amico

Camillo Landini

Dopo chiusa la Lettera, ed incaminato per portarla al Sig[no]r. Carlo hò incontrato per strada quello ScultoreXXI sotto il Sig[nor]e. ZoegaXXII, ed avendoli chiesto per parte sua il Gesso del GioveXXIII come mi dice, mi hà risposto adirittura di Nò, dicendomi che non presta Gessi a nessuno specialmente per cavare di Punti. Questo è quanto posso dirli. Io vedrò se mai da qualche altro Scultore potessi avere il d[ett]o. Gesso, e se mai non mi riuscirà bisognerà che lei mi dica se devo comprarlo dal FormatoreXXIV avendolo Torrenti. Melo sappia a dire per mia regola. Salutandolo nuovamente Resto

Oversættelse af dokument

Højtagtede og kæreste ven hr. Thorvaldsen

Rom d. 30. august 1805

Gennem hr. Carlo har jeg modtaget Deres kærkomne brev af 26. ds. Af dette ser jeg, hvormeget De ønsker at få efterretninger om Deres værksted, og derfor har jeg den ære at sige Dem, at indtil nu går alt vel. Venus, som jeg arbejder på, mangler for at være færdig alene, at jeg går hovedet efter, og den ene fod, og derfor håber jeg en af disse dage at begynde på Bacchus.
Castelli har allerede “anlagt” busten af baron Schubart, og har begyndt på baronessens, som i løbet af circa en uge med sikkerhed vil være “anlagt”. Marmoret til nævnte buster har vist sig meget smukt, uden mindste plet, dog er kvaliteten en smule blød. Da der ikke af Kaufmanns marmor har kunnet blive en buste af ham, med hvem De har rejst, har jeg sat Sokrates i arbejde, som De havde ladet mig sige, og på den arbejder Carluccio, og marmoret falder meget smukt ud.
Indtil i dag, hvor jeg just har modtaget deres brev, har jeg søgt at skaffe busten af Jupiter, som De har sagt. Jeg har været hos “lo Sposino” [“den lille brudgom”] men han har kun masken. I morgen skal jeg ikke undlade at gå til den billedhugger, De nævner, og sørge for at lade ham udføre den i en af de marmorblokke, som står i værkstedet. Jeg beder Dem omgående lade mig vide, hvem der skal anlægge denne buste. Hvis Castelli, så vil jeg, såsnart han har endt baronesse Schubarts buste, istedet for at lade ham begynde på baronesse Humboldts, eller nogen anden buste, lade ham begynde ovennævnte Jupiter. Jeg beder Dem skrive mig til omgående til min underretning. Det glæder mig, at De har det godt, og at De snart vender tilbage. Jeg har ikke undladt at hilse alle på værkstedet, som ærbødigt gengælder Deres hilsen. Idet jeg endnu engang kærligt hilser Dem, erklærer jeg mig

Deres hengivne tjener og ven

Camillo Landini.

Efter at have lukket brevet og være gået for at bringe det til hr. Carlo mødte jeg på gaden billedhuggeren, der bor under hr. Zoega, og efter på Deres vegne at have bedt ham, som De bad mig, om gipsafstøbningen af Jupiter, gav han mig pure afslag, idet han sagde, at han ikke udlånte gipsafstøbninger ud til nogen, specielt da ikke til punktering. Det er hvad jeg kan sige Dem. Jeg vil se, om jeg hos nogen anden billedhugger kan få nævnte afstøbning, og hvis det ikke lykkes mig, må De sige mig, om jeg skal købe den hos formeren, som har mængder deraf. Lad mig det vide til rettesnor for mig. Påny hilser jeg Dem og forbliver

[Oversat af Øjvind Andreasen. Let revideret.]

Generel kommentar

Brevet blev sendt sammen med brev af 30.8.1805 fra Stanley til Thorvaldsen, se bemærkning herom i Stanleys brev.

Arkivplacering

m1 1805, nr. 19

Thiele

Kort omtalt hos Thiele II, p. 46.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A12 Venus med æblet, 1813-1816, inv.nr. A12
A2_ Bacchus, 1804, inv.nr. A2
A219 Herman Schubart, 1804, inv.nr. A219
A220 Jacqueline Schubart, 1804, inv.nr. A220
A211 Conrad Rantzau, 1805, inv.nr. A211
L99 Jupiter Otricoli, 100 f.Kr.-100, inv.nr. L99

Kommentarer

 1. Arkitekten C.F.F. Stanley.

 2. Brevet af 26.8.1805 fra Thorvaldsen kendes ikke, se evt. referenceartiklen om forsvundne breve.

 3. I 1805 lå Thorvaldsens værksted ved Piazza Barberini. Se referenceartikel om Thorvaldsens værksteder.

 4. Thorvaldsen arbejdede i 1805 på en Venus-statue, som en del af den russiske grevinde Vorontsovas bestilling fra 1804. Denne Venus var et forarbejde til den større udgave af figuren fra 1813-16, A12. Vorontsovas Venus blev, af uvisse årsager, aldrig leveret til grevinden, men i stedet købt 1811 af fyrst Malthe Putbus og anbragt i hans familieslot på Rügen, hvor skulpturen 1865 blev ødelagt af en brand. Se referenceartikel om Putbus´s bestilling.
  Thorvaldsen fremstillede endnu et marmoreksemplar af den tidlige Venus på bestilling af den kurlandske baron Theodor von der Ropp. Om Ropps køb af Thorvaldsen-værker, se referenceartikel.

 5. Thorvaldsens Bacchus (originalmodel Bacchus, A2) udført på bestilling af grevinde Vorontsova, se særskilt referenceartikel herom.

 6. Thorvaldsens assistent Castelli, der var en af de første medhjælpere i Thorvaldsens værksted, som udførte den grove tilhugning i marmor. Se Tesan, op. cit., p. 175 og referenceartikel om Thorvaldsens assistenter.

 7. Thorvaldsens buste af Herman Schubart, A219. Originalmodellen, A718, blev udført året før på Montenero. Jf. brev af 6.8.1804 fra Thorvaldsen til J.L. Lund.

 8. Thorvaldsens buste af Jacqueline Schubart, A220 efter originalmodellen, A719, udført på Montenero i 1804.

 9. Den tyske billedhugger Peter Kauffmann. Se også referenceartikel om Thorvaldsens assistenter.

 10. Thorvaldsens buste af Conrad Rantzau-Breitenburg. Marmoreksemplaret findes på familiens slot, Breitenburg i Holsten (jf. A211).
  Brevstedet er citeret hos Sass, op. cit., vol. I, p. 122.

 11. Den danske greve Conrad Rantzau. Thorvaldsen og Rantzau havde mødt hinanden i Rom 1805, og på grevens opfordring besluttede Thorvaldsen, at følges med ham til Montenero. Se Thorvaldsen-kronologien.

 12. Her er højst sandsynlig tale om en marmorkopi efter en antik Sokrates-buste i Villa Albani i Rom. Bustekopien var færdighugget senest året efter, idet den optræder på en liste over værker til salg 18.6.1806.
  Bustens opholdssted kendes ikke i dag, men læs mere om den i Sokrates- og Apollo-busterne 1805-06.

  Se evt. også forsvundne værker af Thorvaldsen.

 13. Martino? Carluccio var en af de første marmorhuggere i Thorvaldsens værksted i Rom. Se Tesan, op. cit., p. 175, eller referenceartikel om Thorvaldsens assistenter.

 14. Sandsynligvis en gipsafstøbning brugt ved hugningen af den marmorkopi i “kolossalstørrelse” af Jupiter/Zeus fra Otricoli i Museo Pio Clemente i Vatikanet, som Thorvaldsen udførte. (Denne eller en identisk gipsafstøbning findes i Thorvaldsens afstøbningssamling, L99). Stanley omtaler i brev af 7.9.1805 busten af Jupiter og kan berette, at marmorhugningen endnu ikke er begyndt: “Ennu har din Sven ej faaet fat paa Jupiter Hovedet…”
  Busten var en del af Theodor von der Ropps bestilling af værker hos Thorvaldsen, 1804-05. Se referenceartikel.

 15. Ordet “Sposino” kan hentyde til en meget ung brudgom eller en person, der netop er blevet gift.
  På en liste fra 1798-99 over kunstnere i Rom ført af den svenske diplomat og orientalist Johan David Åkerblad findes indførslen “Pierantoni, detto lo sposino, Scultore di Pio VI”.
  Den person, som her omtales, må sandsynligvis være billedhuggeren Giovanni Pierantoni (1742-1817), da han var ansat i Vatikanet, hvorfra den ønskede Jupiter-buste skulle skaffes i afstøbning.

 16. En Jupiter-maske kunne ikke bruges, da Thorvaldsen skulle fremstille en hel buste.

 17. Sandsynligvis en billedhugger, som på Thorvaldsens anbefaling skulle udføre en større eller mindre del af den finere marmortilhugning af Jupiter-busten efter, at medarbejderne på værkstedet havde udført den grove tilhugning. Denne billedhugger er endnu uidentificeret.

 18. Ordene er skrevet næsten helt sammen og er derfor af Tesan, op. cit., p. 166, blevet læst som et navn på en stenhugger Bensilo eller Benfilo. Men eftersom resten af sætningen står i første person ental, giver dette ikke mening. Der er altså tale om to ord: Bensì lo, hvilket også giver langt bedre mening.

 19. Thorvaldsens buste af Caroline von Humboldt, som iflg. Sass, op. cit., vol. I, p. 115 formodentlig blev modelleret i forsommeren 1805. Busten nævnes af Stanley i brev af 7.9.1805 og marmorhugningen påbegyndtes sandsynligvis kort efter: “… paa Mandag begyndes paa Madam Humbolt…” Originalmodellen er ikke bevaret, og marmoreksemplaret befandt sig indtil 1945 på Schloss Tegel ved Berlin, men er i dag forsvundet.

 20. Thorvaldsen forlod Montenero 11.9.1805, opholdt sig to dage i Firenze og vendte derpå tilbage til Rom. Se Thorvaldsen-kronologien.

 21. Billedhugger, som var underbo til Georg Zöegas i Palazzo Tomati, Strada Gregoriana. Er sandsynligvis identisk med den billedhugger, der omtales i brev af 13.7.1804 fra J.L Lund til Thorvaldsen. Denne billedhugger er endnu ikke identificeret.

 22. Thorvaldsens mentor og ven Georg Zoëga.

 23. Gipsafstøbningen af Jupiter-busten, som Landini ihærdigt forsøgte at skaffe til værkstedet, se ovenfor.

 24. Gipseren, der, som det fremgår af Landinis brev, havde et stort lager af gipsafstøbninger af Jupiter-busten, er endnu ukendt.

Sidst opdateret 28.09.2018