Dokumenter fra/til Johan Jürgensen til/fra andre end Thorvaldsen

4.5.1841

Jonas Collin

Johan Jürgensen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

22.8.1841

Johan Jürgensen

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

5.9.1841

Johan Jürgensen

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

4.12.1841

Johan Jürgensen

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

5.4.1842

Johan Jürgensen

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

17.4.1842

Johan Jürgensen

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

19.5.1842

Johan Jürgensen

Jonas Collin

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.