Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 8936 af 10318
Afsender Dato Modtager
Johan Jürgensen [+]

Afsendersted

Tommestrup

Afsenderinfo

Laksegl med fjerprydet hjelm over skjold med stjerne samt diagonal tekst, hvoraf bogstavresterne ”SEN” kan læses.

22.8.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

Amaliegade 155, København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebrogen. Amaliegade Nr 155. Kjøbenhavn

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebrogen.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

At saavel Steenskjæringen, som Transporten af Steen, formedelst Høstarbeide og Fiskerie, nu ophører, giver jeg mig den Friehed at tilmelde Deres Høivelbaarenhed. Med det første, vil enkelte Baade endnu bringe nogle Steen og skal jeg da tillade mig at tilstille Deres Høivelbaarenhed Regning over det erholdte Qvantum.

Thommestrup den 22 Aug. 1841

Ærbødigst
J. Jürgensen.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,79
Sidst opdateret 28.12.2017 Print