The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8936 of 10318
Sender Date Recipient
Johan Jürgensen [+]

Sender’s Location

Tommestrup

Information on sender

Laksegl med fjerprydet hjelm over skjold med stjerne samt diagonal tekst, hvoraf bogstavresterne ”SEN” kan læses.

22.8.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

Amaliegade 155, København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebrogen. Amaliegade Nr 155. Kjøbenhavn

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebrogen.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

At saavel Steenskjæringen, som Transporten af Steen, formedelst Høstarbeide og Fiskerie, nu ophører, giver jeg mig den Friehed at tilmelde Deres Høivelbaarenhed. Med det første, vil enkelte Baade endnu bringe nogle Steen og skal jeg da tillade mig at tilstille Deres Høivelbaarenhed Regning over det erholdte Qvantum.

Thommestrup den 22 Aug. 1841

Ærbødigst
J. Jürgensen.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,79
Last updated 28.12.2017 Print