22.8.1841

Sender

Johan Jürgensen

Sender’s Location

Tommestrup

Information on sender

Laksegl med fjerprydet hjelm over skjold med stjerne samt diagonal tekst, hvoraf bogstavresterne ”SEN” kan læses.

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

Amaliegade 155, København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebrogen. Amaliegade Nr 155. Kjøbenhavn

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebrogen.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

At saavel Steenskjæringen, som Transporten af Steen, formedelst Høstarbeide og Fiskerie, nu ophører, giver jeg mig den Friehed at tilmelde Deres Høivelbaarenhed. Med det første, vil enkelte Baade endnu bringe nogle Steen og skal jeg da tillade mig at tilstille Deres Høivelbaarenhed Regning over det erholdte Qvantum.

Thommestrup den 22 Aug. 1841

Ærbødigst
J. Jürgensen.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,79

Last updated 28.12.2017