22.8.1841

Afsender

Johan Jürgensen

Afsendersted

Tommestrup

Afsenderinfo

Laksegl med fjerprydet hjelm over skjold med stjerne samt diagonal tekst, hvoraf bogstavresterne ”SEN” kan læses.

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

Amaliegade 155, København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebrogen. Amaliegade Nr 155. Kjøbenhavn

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebrogen.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

At saavel Steenskjæringen, som Transporten af Steen, formedelst Høstarbeide og Fiskerie, nu ophører, giver jeg mig den Friehed at tilmelde Deres Høivelbaarenhed. Med det første, vil enkelte Baade endnu bringe nogle Steen og skal jeg da tillade mig at tilstille Deres Høivelbaarenhed Regning over det erholdte Qvantum.

Thommestrup den 22 Aug. 1841

Ærbødigst
J. Jürgensen.

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573,79

Sidst opdateret 28.12.2017