No. 8805 af 10318
Afsender Dato Modtager
Jonas Collin [+]

Afsendersted

København

4.5.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Jürgensen [+]

Modtagersted

Tommestrup

Modtagerinfo

Udskrift: S. T. / Hr Capitaine Thommestrup Jürgensen / Thommestrup / Store Hedinge

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Kiøbenh. 4 Maj 1841.

Af Kammerherre Scavenius vil Hr Capitainen formodentlig være underrettet om at man til Thorvaldsens Museums Opførelse ønskede at erholde et ikke lidet Partie Kridtsteen. Vel vide vi at dette, formedelst tidligere Bestillinger, ikke vil kunne erholdes for det første. Men det er med Hensyn til Arbeidet, ikke uvigtigt at vide nogenlunde bestemt: naar vi kunne vente et Partie, og hvormange Steen der, naar Leverancerne er begyndt, ugentligen kunne transporteres hertil.

Derom udbeder jeg mig saa snaart som muligt, meddeelt en Efterretning.

Skulde Omstændighederne tillade, at De forinden kunde sende Bygnings Commissionen et Par Baade deraf til Prøve, vilde det være os meget kiært.

ærbødigst
Collin

Brevene desangaaende adresseres til:

Conferentsraad Collin i Kiøbenhavn.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 103c
Emneord
Thorvaldsens Museum, oprettelsen af
Sidst opdateret 03.08.2011 Print