The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8743 of 10246
Sender Date Recipient
Jonas Collin [+]

Sender’s Location

København

4.5.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Johan Jürgensen [+]

Recipient’s Location

Tommestrup

Information on recipient

Udskrift: S. T. / Hr Capitaine Thommestrup Jürgensen / Thommestrup / Store Hedinge

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Kiøbenh. 4 Maj 1841.

Af Kammerherre Scavenius vil Hr Capitainen formodentlig være underrettet om at man til Thorvaldsens Museums Opførelse ønskede at erholde et ikke lidet Partie Kridtsteen. Vel vide vi at dette, formedelst tidligere Bestillinger, ikke vil kunne erholdes for det første. Men det er med Hensyn til Arbeidet, ikke uvigtigt at vide nogenlunde bestemt: naar vi kunne vente et Partie, og hvormange Steen der, naar Leverancerne er begyndt, ugentligen kunne transporteres hertil.

Derom udbeder jeg mig saa snaart som muligt, meddeelt en Efterretning.

Skulde Omstændighederne tillade, at De forinden kunde sende Bygnings Commissionen et Par Baade deraf til Prøve, vilde det være os meget kiært.

ærbødigst
Collin

Brevene desangaaende adresseres til:

Conferentsraad Collin i Kiøbenhavn.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 103c
Subjects
Thorvaldsens Museum, Establishment of
Last updated 03.08.2011 Print