The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8744 of 10246
Sender Date Recipient
Anton Ferdinand Christian Gulbrandsen [+]

Sender’s Location

København

5.5.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Tilskrift: Høivelbaarne! / Hrr Conferentsraad, Directeur og Professor A. Thorvaldsen / Storkors af Danebroge og Danebrogsmand ppp!
Ingen udskrift.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

See Original

Ærbødigst Promemoria!

Den Bevaagenhed, Deres Høivelbaarenhed viste Eleverne i det Kongl: Vaisenhuus ifjor, ved at udvirke den Tilladelse af Academiet, at see Udstillingen og som med den dybeste Taknemmelighed paaskjønnes af Eleverne, give dem Haab om, at Deres Høivelbaarenhed iaar vil vise dem den samme Godhed.
Idet jeg herved ærbødigst forener min Bøn med deres, undertegner jeg mig med


Det Kongl. Vaisenhuus d. 5t. Mai 1841.
Høiagtelse ærbødigst
A.F.C. Gulbrandsen
Archival Reference
m24 1841, nr. 18
Subjects
Charity from Thorvaldsen Requested
Last updated 10.05.2011 Print