No. 9001 af 10318
Afsender Dato Modtager
Johan Jürgensen [+]

Afsendersted

Tommestrup

4.12.1841 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge Amaliegaden No 155 i Kjøbenhavn

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

tilskr 5 Febr 1842 bestilt 10/m

Da flere Bestillinger paa Kridtsteen, som ønskes til Foraaret og Sommeren, ere indløbne, men jeg ikke veed om der til det Thorwaldsenske Museum skulde ønskes af disse Steen; giver jeg mig den Friehed, herom at bede mig underrettet snarest mueligt og da det omtrentlige Qvantum, for derefter at kunde besvare de indløbne Andragender, hvorhos jeg tillader mig at bemærke at Stenene fra næste Aars Begyndelse vil blive 2 [tegn for mark] dyrere pr. 1000 end hidindtil, altsaa 3rbd pr 84 Str frit ombord.

Thommestrup d. 4 December 1841

Ærbødigst
J. [M?]. Jürgensen

= 10,000 stk. Kridtsteen

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 88b
Sidst opdateret 28.12.2017 Print