No. 9091 af 10318
Afsender Dato Modtager
Johan Jürgensen [+]

Afsendersted

Tommestrup

17.4.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Db.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Det i Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 10de dennes forlangte Qvantum Kridtsteen, er allerede færdige og kan afsendes naar det maatte ønskes, som skal skee til den, forlangte Tid, med mindre, de maatte ønskes forinden; hvorom jeg i saa Fald, beder mig underrettet.

Da enkelte af Baadførerne her, undertiden indlader dem med en Handel om Steen hos andre, hvortil der kan være Spørgsmaal om dertil at være berettigede, og for egen Regning afsætter samme til Museet; giver jeg mig den ærbødige Friehed at bede Deres Høivelbaarnhed, at de ved Museets Opbyggelse ansadte Opsynsførende, maatte tilholde, ikke at imodtage Steen fra andre end de som herfra blive afsendte og som hver gang medgives en Følgeseddel

Thommestrup d. 17de April 1842

Ærbødigst

J. [M?]. Jürgensen

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 88a
Sidst opdateret 28.12.2017 Print