No. 9085 af 10318
Afsender Dato Modtager
Johan Jürgensen [+]

Afsendersted

Tommestrup

Afsenderinfo

Laksegl med utydeligt motiv.

5.4.1842 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge Amaliegade No 155 i Kjøbenhavn

[tilføjet af Collin:] Hr Bygnings Inspecteur Bindesbøll

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin – Storkors af Dannebroge

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Thommestrup den 5 April 1842.

[tilføjet med blyant af Collin:] Store Hedinge

Da det i Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 5te Februar forlangte Qvantum Kridtsteen til det Thorwaldsendske Museum, nu er leveret, og jeg ikke veed om flere ønskes, har jeg, indtil jeg herom vorder underrettet, standset Transporten; hvilken Underretning jeg giver mig den Friehed at udbede mig meddeelt.

Ærbødigst
[J]. Jürgensen

endnu 10,000 [stk]; dog først om 3 à 4 Uger
d 10 Apr 1842

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 88
Sidst opdateret 22.08.2011 Print