No. 9085 of 10318
Sender Date Recipient
Johan Jürgensen [+]

Sender’s Location

Tommestrup

Information on sender

Laksegl med utydeligt motiv.

5.4.1842 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Jonas Collin [+]

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Udskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin Storkors af Dannebroge Amaliegade No 155 i Kjøbenhavn

[tilføjet af Collin:] Hr Bygnings Inspecteur Bindesbøll

Tilskrift: Høivelbaarne Hrr Conferentsraad Collin – Storkors af Dannebroge

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Thommestrup den 5 April 1842.

[tilføjet med blyant af Collin:] Store Hedinge

Da det i Deres Høivelbaarenheds Skrivelse af 5te Februar forlangte Qvantum Kridtsteen til det Thorwaldsendske Museum, nu er leveret, og jeg ikke veed om flere ønskes, har jeg, indtil jeg herom vorder underrettet, standset Transporten; hvilken Underretning jeg giver mig den Friehed at udbede mig meddeelt.

Ærbødigst
[J]. Jürgensen

endnu 10,000 [stk]; dog først om 3 à 4 Uger
d 10 Apr 1842

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 88
Last updated 22.08.2011 Print