Arkivet, Thorvaldsens Museum

Dokumenter, som Charlotte Frederikke er omtalt i

27.3.1832

Fritz Paulsen

Elisa Paulsen

Paulsen spørger til Elisas synspunkt mht. at fortælle andre om deres ægteskabsplaner. Til at begy...

28.11.1832

Elisa Paulsen

Bertel Thorvaldsen

En bedrøvet Elisa skriver uden godt nyt. Hun og Fritz Paulsen har fået den kirkelige dispensation...

13.7.1833

Elisa Paulsen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

7.8.1833

Elisa Paulsen

Bertel Thorvaldsen

Elisa er i Livorno med sin mand Fritz Paulsen og dennes arbejdsgiver prinsesse Charlotte Frederik...

23.10.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

Andersen har været hos prinsesse Charlotte Frederikke for at læse højt af sit dramatiske digt Agn...

24.12.1833

H.C. Andersen

H.C. Andersen

H.C. Andersen beskriver de skandinaviske kunstnere m.m.’s juleaften i Rom 1833.

21.2.1834

Redaktørerne ved Dagen

Omnes

Elisa Paulsen fødte den 1.1.1834 en søn, der dagen efter blev døbt i Peterskirken. Prinsesse Char...

28.5.1834

Elisa Paulsen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

21.8.1834

Elisa Paulsen

Bertel Thorvaldsen

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

11.1.1835

H.C. Andersen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

17.9.1836

Fritz Paulsen

Bertel Thorvaldsen

Paulsen beder Thorvaldsen bekræfte over for C.H. Donner, at han vil give barnebarnet Carl 6000 sp...

20.9.1836

Bertel Thorvaldsen

Conrad Hinrich Donner

Kommentarerne til dette brevudkast er under udarbejdelse.

23.12.1841

Christian 8.

Christian 8.

Et kort resumé af indholdet af et brev sendt til Thorvaldsen med oplysninger om fregatten Thetis ...

23.12.1841

Christian 8.

Bertel Thorvaldsen

Oplysninger om fregatten Thetis’ forventede ankomst til Livorno samt om gravmonumentet for ...

Tidligst 13.1.1842, før 1.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Fjerde udkast til brev af 15.2.1842.

Efter 1.2.1842, senest 15.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Sjette udkast til brev af 15.2.1842. Udkastet er væsentligt længere end det afsendte brev.

15.2.1842

Bertel Thorvaldsen

Christian 8.

Bekræfter at have modtaget brev om, at en fregat sendes til Italien for at afhente Thorvaldsens k...

1875 (1833-34)

Ludvig Zeuthen

Omnes

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.