Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3054 af 10246
Afsender Dato Modtager
J.L. Lund [+]

Afsendersted

København

21.7.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Lund vil sende et af sine egne malerier til Thorvaldsen. Han vedlægger et brev fra Øllegaard Lundegaard, der ønsker økonomisk hjælp fra Thorvaldsen, samt et brev fra Hermann Ernst Freund. Han sender og overbringer hilsener til Rom.

Se original [Translation]

Kiøbenhavn d 21e Juli
1822.  

Hoistærede Ven.

Da Villena reiser i disse Dage herfra til Florenz, saa griber jeg denne gode Leilighed for at sende Dem det saa længe ventede Malerie, og beder Dem at undskylde, at jeg har beholdt det saa længe, da jeg ikke vidste paa hvad Maade jeg skulde Sende Dem det; og Transporten til Søes er usikker, og til Lands alt for bekostelig. Det har hængt saa længe paa min Væg, at min Kone allerede ansaae det som vores Eiendom, og nu nødigen mister det. At det kunde glæde Dem ligesaameget, tør jeg ikke haabe, men beder Dem, at optage det med Overbærelse i Deres skjønne Samling.
De har efter Deres Tilbagekomst til Rom frembragt saa meget skiønt. Hvem der kunde see det! for det første tør jeg ikke haabe, at see dette Ønske opfyldt, men jeg opgiver aldeles ikke det Haab, at komme tredie Gang til Rom. Jeg har drukken alt for længe l’acqua di Trevi, for ikke at føle stor Længsel derhen tilbage.
Vedfølgende erholder De et Brev fra Mad Lundgaard, hvis Anliggende jeg anbefaler Dem ret meget, da jeg troer at hun trænger til Deres Hielp, og vil nu vente med Længsel paa Svar. Kunde De ikke anvise hende, hvad De har tiltænkt hende paa Academiet, og da kunde disse Penge fradrages af det, De har at fordre for Formerne af Deres Værker ; i saa fald, vilde jeg som Academiets Casserer sørge for, at hun strax fik Pengene udbetalte.
Jeg har bedet Villena om, at sende Dem dette Brev strax efter Ankomsten til Florenz med Posten, og Maleriet med den første Leilighed. Efter dets Modtagelse beder jeg Dem at betale til Freund de 125 Scudi, som jeg har beregnet Dem her, og dertil 4 Scudi, som jeg har udlagt til Mad. Kybritz paa Deres Ordre for Strømperne, altsaa i alt 129 Scudi, hvilke jeg allerede for længe siden har erholdt her, af Freunds Pension. Vedfølgende Brev til Freund, beder jeg at flye ham.
Vi prego di salutare Mad: Uhden e la piccola Elisa, che sarà bella grande adesso, ed anche Sigra Buti, e tutti di Casa, e di pregarli che tenghino in buona memoria.
Min Kone har paalagt mig, at hilse Dem ret meget. Hun haaber med mig, at see Dem engang i gamle Rom.
Med det Ønske at De maatte beholde mig i venskabelig Erindring henlever jeg

Deres hengivne

Luigi Lund

Vi har en varm Sommer, det er næsten som i Rom. idag har vi ikke mindre end 22 Grad i Skyggen. og dertil et Slags Scirocco Luft. Freund vil fortælle Dem hvorledes jeg lever og hvad jeg bestiller.
Eckersberg. Clemens og hele Kiøbenhavn hilser Dem.

Generel kommentar

Thorvaldsen har tilsyneladende ikke svaret, for Lund sendte 28.11.1822 endnu et brev til Thorvaldsen, hvori han gentog indholdet.

Arkivplacering
m7 1822, nr. 35
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Kunstakademiet · Casa Buti · Regninger til Thorvaldsen · Thorvaldsen som kunstsamler · Thorvaldsens hjælpsomhed · Thorvaldsens malerisamling · Velgørenhed fra Thorvaldsen udbedes
Personer
Anna Maria Buti · J.F. Clemens · C.W. Eckersberg · Hermann Ernst Freund · Kunstakademiet, København · Øllegaard Lundegaard · Elisa Paulsen · Anna Maria Uhden
Værker
Sidst opdateret 07.10.2018 Print