Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3098 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

8.11.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af anbefalingen.

Fonden ad usus publicos [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

Se original [Translation]

Med den største Fornøjelse kan jeg bevidne at jeg, efter at have lært at kjende Historiemaler hr Koops Arbeider, er bleven fuldkommen overbeviist om hans ualmindelige Talent og Dygtighed, ligesom jeg også har havt Leilighed til at bemærke med hvor roesværdig Fliid hr Koop uophørlig arbejder fremad – og jeg anseer det for min Pligt herved at yttre mit Vidnesbyrd om at hr Koop virkelig vil præstere Noget meget Fortrinligt i Konsten og gjøre Fædrelandet og sine Velyndere sand Ære, hvis han, ved en allernaadigst Kongelig Understyttelse, kunde blive sat i stand til her, i Konstens gamle Hjem, at fortsætte sine Studier og fuldende sin Dannelse.

Rom den 8 Novembr 1822

Generel kommentar

Dette udkast er skrevet af P.O. Brøndsted, men Hermann Ernst Freund har skrevet den afsendte anbefaling, der er underskrevet af Thorvaldsen selv.


Fonden ad usus publicos efterkom ikke ansøgningen hverken dette eller det følgende år; først i 1824 efter en fornyet ansøgning om rejseunderstøttelse fik Koop tildelt et stipendium. Udover en anbefaling fra Thorvaldsen var Koops ansøgning 1824 vedlagt anbefalinger fra Brøndsted, brødrene Riepenhausen og Camuccini, jf. Rigsarkivet (udg.): Fonden ad usus publicos, 1. bind, København 1897, p. 381-382.

Arkivplacering
m34, nr. 25
Dokumentstatus Koncipist
Udkast af koncipist P.O. Brøndsted
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Andreas Ludvig Koop
Sidst opdateret 17.11.2015 Print