Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3097 af 10246
Afsender Dato Modtager
NN [+]

Afsendersted

København

2.11.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Omnes
Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original

Konst-Efterretninger fra Rom.
(Af en Skrivelse fra en dansk Reisende.)

– – Thorvaldsen har ogsaa i Sinde at modellere noget af den nordiske Gudelære og han vil ligeledes selv udføre det i Marmor. Hans mangfoldige Arbeider tillode ham ikke denne Gang at begynde derpaa. I forrige Aar fuldendte han Potowski’s Statue i Model. Den er saa stor som den belvederiske Apollo og er et af Thorvaldsens fortrinligste Arbeider. Medens han fuldførte den, anlagdes Apostlerne St. Petrus og St. Paulus af to af hans Skolarer og endtes derpaa af ham selv. Ligeledes blev Christus-Statuen anlagt af hans første Skolar og af Thor-valdsen selv fuldendt for fjorten Dage siden. Alle tre Figurer ere mesterlige og ville i sin Tid blive en herlig Prydelse for Danmark og for vor Frue Kirke. For nærværende Tid arbeider han paa at ende fem Figurer til denne Kirkes Fronton, hvilke vare modellerede af fem Skolarer. Der vare ikke mindre end ti Figurer paa eengang i Arbeide, hvoraf de fem første ere færdige. Det vigtigste og største Arbeide, som han nu beskiæftiger sig med, er Poniatowskis Ridder-Statue til Hest, saa stor som Marc-Aurel paa Capitolium; af Hestens Hoved er en Afstøbning paa Academiet. Af Thorvaldsens Marmor-Arbeider er adskilligt bleven færdigt og afsendt, saasom til Wien tre Figurer, til England hans Mercur og Hebe i disse Dage. Der er overmaade megen Virksomhed i hans Værksted. Af Buster ere en heel Deel blevne færdige og afsendte; de vigtigste ere: fem Buster af Keiseren af Rusland, Buster af Kronprindsen af Baiern, prinds Christian og Gemalinde (en Gang til Paris, en anden Gang staaer færdig til Danmark, og den tredie Gang er i Arbeide for Prindsen). Prindsesse Julianes og Prinds Philipsthals Buster har han modelleret.

Generel kommentar

Denne artikel er trykt i Aftenbladet.

Arkivplacering
M17,8 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1822)
Emneord
Bestillingen til Vor Frue Kirke · Nordisk mytologi
Personer
Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 18.12.2014 Print