The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3098 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

8.11.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af anbefalingen.

Fonden ad usus publicos [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen recommends the history painter Andreas Ludvig Koop.

See Original [Translation]

Med den største Fornøjelse kan jeg bevidne at jeg, efter at have lært at kjende Historiemaler hr Koops Arbeider, er bleven fuldkommen overbeviist om hans ualmindelige Talent og Dygtighed, ligesom jeg også har havt Leilighed til at bemærke med hvor roesværdig Fliid hr Koop uophørlig arbejder fremad – og jeg anseer det for min Pligt herved at yttre mit Vidnesbyrd om at hr Koop virkelig vil præstere Noget meget Fortrinligt i Konsten og gjøre Fædrelandet og sine Velyndere sand Ære, hvis han, ved en allernaadigst Kongelig Understyttelse, kunde blive sat i stand til her, i Konstens gamle Hjem, at fortsætte sine Studier og fuldende sin Dannelse.

Rom den 8 Novembr 1822

General Comment

This draft is written by P.O. Brøndsted, but Hermann Ernst Freund has written the finished recommendation, which is signed by Thorvaldsen himself.


Fonden ad usus publicos failed to approve the application this year and the following; Koop did not receive support until 1824 after a renewed application for a travelling scholarship. In his application of 1824, besides Thorvaldsen’s recommendation, Koop enclosed recommendations from Brøndsted, the brothers Riepenhausen and Camuccini, cf. the National Archives (ed.): Fonden ad usus publicos, vol. 1, Copenhagen 1897, p. 381-382.

Archival Reference
m34, nr. 25
Document Type Amanuensis
Draft by amanuensis P.O. Brøndsted
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Andreas Ludvig Koop
Last updated 17.11.2015 Print