The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 3099 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

8.11.1822 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af anbefalingen.

Fonden ad usus publicos [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

Thorvaldsen recommends the history painter Andreas Ludvig Koop.

[Translation]

Med den største Forneyelse kan jeg bevidne at jeg, efter at have lært at kjende Historiemaler Hr: Koops Arbeider, er bleven fuldkommen overbeviist om hans ualmindelige Talent og Dygtighed, ligesom jeg ogsaa har havt Leilighed til at bemerke med hvor rosværdig Fliid Hr: Koop uophørlig arbeider fremad – og jeg anseer det for min Pligt herved at yttre mit Vidnesbyrd om at Hr: Koop sikkerlig vil præstere Noget meget Fortrinligt i Konsten og gjøre Fædrelandet og sine Velyndere sand Ære, hvis han, ved en allernaadigst Kongelig Undestyttelse, kunde blive sat i stand til her, i Konstens gamle Hjem, at fortsætte sine Studier og fuldende sin Dannelse.

Rom den 8 Novembr 1822

A Thorvaldsen

General Comment

This recommendation was enclosed in one of Koop’s many applications to Fonden ad Usus Publicos. See the almost identical draft of the application for comments on the contents. Koop obtained support in 1821, 1824-1827 and 1830-1832.

Archival Reference
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, journalsag nr. 1193/1822
Document Type Amanuensis
Document by amanuensis Hermann Ernst Freund [+]

Comment on amanuensis

Brevet er ført i pennen af H.E. Freund, men oprindelig konciperet af P.O. Brøndsted, se brevudkast af samme dato her.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Thorvaldsen as Mentor for Other Artists
Persons
Andreas Ludvig Koop
Last updated 06.11.2015 Print