Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 283 af 10247
Afsender Dato Modtager
C.F.F. Stanley [+]

Afsendersted

Napoli

15.3.1803 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Resumé

Stanley meddeler sin gode ven, at han er ankommet til Napoli, men samtidig har pådraget sig en sygdom, der forhindrer ham i at rejse til Rom. Han spørger, hvordan det er at leve i Rom og overbringer hilsener fra Thorvaldsens forældre.

Se original [Translation]

Neapolis den 15 Martz 1803

Kiæreste Ven!

Med inderlig megen Glæde haver ieg erfaret at du ennu er i Rom, nu er det snart 4re Maaneder siden jeg kom her til, en heftig Sygdom som jeg havde bekommet af Forkiølelse haver nødsaget mig, at opholde mig mod min Vilje hær entil jeg er Fuldkommen Frisk som jeg haaber, og min Habiile Docter siger jeg gandske vist vil blive i Neste Maaned, da haaber jeg at omfavne dig, hvorefter jeg saa længe haver Længtes, lad mig imidlertid vide hvordanne du lever, om du ennu som jeg haaber bliver længe i Rom, hvordanne der er at Leve, om det er meget Dyrt, om Logi er meget Dyrt, og andet mære som du kan troe kunde gavne mig at vide, Fra dine Forældre kan jeg hildse dig, jeg talte Nylig med dem forinden jeg Reiste nu faaer du ikke mære denne gang min Gode Ven da mine Arme ennu er en smule svage, saa det Kaaster mig meget Umage at Skrive, med omgaaende Post maa du endelig Skrive mig et par Ord til, min Adresse, er, at afleveres hos her Consel Hegelin, at sige den Danske General Consul Hegelin, jeg Küsser dig og er som stedse din Oprigtige, men maaske forglemte Ven –

C F Stanley

Generel kommentar

Dette brev er det tidligste af de bevarede i korrespondancen mellem Stanley og Thorvaldsen og tydeligvis den første kontakt mellem vennerne i lang tid, jf. Stanleys afsluttende “…din Oprigtige, men maaske forglemte Ven”. De kendte hinanden sandsynligvis både fra Kunstakademiet og fra deres fælles medlemsskab af teaterforeningen Borups Selskab.


Brevet er hovedsagelig skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Brevet bærer også præg af den kærlige tone, der herskede mellem de to venner.
Om disse to emner, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Arkivplacering
m1 1803, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 433-434.

Emneord
Brevkultur · Dus med Thorvaldsen · Ungdomsvenner
Personer
Christian Heigelin · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Sidst opdateret 28.02.2018 Print