The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 283 of 10246
Sender Date Recipient
C.F.F. Stanley [+]

Sender’s Location

Napoli

15.3.1803 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Stanley informs his good friend of his arrival in Naples. He has contracted an illness which prevents him from travelling on to Rome. He asks about the conditions of life in Rome and sends greetings from Thorvaldsen’s parents.

See Original [Translation]

Neapolis den 15 Martz 1803

Kiæreste Ven!

Med inderlig megen Glæde haver ieg erfaret at du ennu er i Rom, nu er det snart 4re Maaneder siden jeg kom her til, en heftig Sygdom som jeg havde bekommet af Forkiølelse haver nødsaget mig, at opholde mig mod min Vilje hær entil jeg er Fuldkommen Frisk som jeg haaber, og min Habiile Docter siger jeg gandske vist vil blive i Neste Maaned, da haaber jeg at omfavne dig, hvorefter jeg saa længe haver Længtes, lad mig imidlertid vide hvordanne du lever, om du ennu som jeg haaber bliver længe i Rom, hvordanne der er at Leve, om det er meget Dyrt, om Logi er meget Dyrt, og andet mære som du kan troe kunde gavne mig at vide, Fra dine Forældre kan jeg hildse dig, jeg talte Nylig med dem forinden jeg Reiste nu faaer du ikke mære denne gang min Gode Ven da mine Arme ennu er en smule svage, saa det Kaaster mig meget Umage at Skrive, med omgaaende Post maa du endelig Skrive mig et par Ord til, min Adresse, er, at afleveres hos her Consel Hegelin, at sige den Danske General Consul Hegelin, jeg Küsser dig og er som stedse din Oprigtige, men maaske forglemte Ven –

C F Stanley

General Comment

Dette brev er det tidligste af de bevarede i korrespondancen mellem Stanley og Thorvaldsen og tydeligvis den første kontakt mellem vennerne i lang tid, jf. Stanleys afsluttende “…din Oprigtige, men maaske forglemte Ven”. De kendte hinanden sandsynligvis både fra Kunstakademiet og fra deres fælles medlemsskab af teaterforeningen Borups Selskab.


Brevet er hovedsagelig skrevet med latinske bogstaver. Stanley vekslede mellem gotisk og latinsk håndskrift i sin breve til Thorvaldsen, sandsynligvis som en konkret indikator for hans sygdomstilstand. Brevet bærer også præg af den kærlige tone, der herskede mellem de to venner.
Om disse to emner, se Et venskab set gennem skriftbilleder.

Archival Reference
m1 1803, nr. 2
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Rigsarkivet (ed.): Fonden ad usus publicos. Aktmæssige Bidrag til Belysning af dens Virksomhed, bind 2, København 1902, p. 433-434.

Subjects
On Letters and Writing · On Familiar Terms with Thorvaldsen · Friends of Thorvaldsen's Youth
Persons
Christian Heigelin · Gotskalk Thorvaldsen · Karen Thorvaldsen
Last updated 28.02.2018 Print