Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2172 af 10246
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsendersted

Rom

30.3.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Scavenius har været på besøg hos Christian Carl Friedrich August, hvis tretten vogne er blevet ødelagt af et nedfaldent hus. Derefter har han gået tur i Borghese-parken, hørt musik og talt med Thorvaldsen.

Se original

Gjort vor Opvartning for Hertugen af Augustenborg, der meget artigt modtog os. Han har havt det Uheld at hans Vogne ere sønderslagne, derved at Naboehuset faldt ned, og tog et stort Stykke af det tilstødende Huus med. 13 Vogne bleve paa den Maade ruinerede. Til Lykke kom ingen til Skade. – Om Eft. med Jensen til villa Borghese, hvor en smuk Hauge, eller rettere Park. – Med Brøndsted og Hjort om Aftenen hørt Marcellos Misererre, udført af Liebhabere. – Md. Marconi. Har talt med Thorvaldsen.

Generel kommentar

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 71. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt.

Arkivplacering
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin, 8. række, 2. bind, pp. 115-127.

Emneord
Selskabsliv i Italien
Personer
P.O. Brøndsted · Christian Carl Friedrich August · Peder Hjort · C.A. Jensen · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 24.04.2017 Print