No. 2179 af 10318
Afsender Dato Modtager
Peder Brønnum Scavenius [+]

Afsendersted

Rom

31.3.1819 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Modtagersted

Rom

Resumé

Scavenius har besøgt Thorvaldsen og set ham modellere Gratierne og Amor, jf. A29. Thorvaldsen har desuden indrettet et kobbertrykkeri. Han har derefter besøgt Pantheon og om aftenen været til selskab hos Brøndsted, hvor der spilledes musik.

Se original

Om Eft. besøgt Thorvaldsen, der uagtet han just stod og modellerede paa sine Gratier, der ere bestilte af Hertugen, dog med den største Høflighed viiste os alt, hvad han havde i sit Huus. Han har nu indrettet et Kobbertrykkerie, hvor han selv lader sine Arbeider stikke og trykke. Beseet det indre af Pantheon, der i Pragt og ædle Forhold, ganske svarer til det Begreb man gjør sig ved at see den uden fra. Tilbragt Aftenen hos Brøndsted, der udførtes smuk Musik. Ogsaa Bay, der just om Eft. var ankommen fra Florentz med Lunzi, lod sig høre paa sin Violin.

Generel kommentar

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 71. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Arkivplacering
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Andre referencer

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.
Emneord
Samtidige reproduktioner af Thorvaldsens værker · Selskabsliv i Italien · Thorvaldsens værksteder
Personer
Rud Bay · P.O. Brøndsted · Christian Carl Friedrich August · N.C. Lunzi · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 24.04.2017 Print