31.3.1819

Afsender

Peder Brønnum Scavenius

Afsendersted

Rom

Modtager

Peder Brønnum Scavenius

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Resumé

Scavenius har besøgt Thorvaldsen og set ham modellere Gratierne og Amor, jf. A29. Thorvaldsen har desuden indrettet et kobbertrykkeri. Han har derefter besøgt Pantheon og om aftenen været til selskab hos Brøndsted, hvor der spilledes musik.

Dokument

Om Eft. besøgt Thorvaldsen, der uagtet han just stod og modellerede paa sine Gratier, der ere bestilte af HertugenI, dog med den største Høflighed viiste os alt, hvad han havde i sit HuusII. Han har nu indrettet et KobbertrykkerieIII, hvor han selv lader sine Arbeider stikke og trykke. Beseet det indre af Pantheon, der i Pragt og ædle Forhold, ganske svarer til det Begreb man gjør sig ved at see den uden fra. Tilbragt Aftenen hos BrøndstedIV, der udførtes smuk Musik. Ogsaa BayV, der just om Eft. var ankommen fra Florentz med LunziVI, lod sig høre paa sin Violin.

Generel kommentar

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 71. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Arkivplacering

Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Andre referencer

Emneord

Personer

Værker

A29 Gratierne og Amor, april 1819, inv.nr. A29
A894 Gratierne og Amor, 1820 - 1823, inv.nr. A894
A30 Gratierne, 1817, inv.nr. A30

Kommentarer

  1. Gratierne og Amor, jf. A894. Det er svært at udlede om Scavenius mener at Thorvaldsen var i gang med den store, jf. A29 eller lille lermodel, jf. A30. Skulpturgruppen blev bestilt i 1819 af Christian Carl Friedrich August, hertugen af Augustenborg, men ikke leveret, og i stedet købt i 1832 af Conrad Hinrich Donner.

  2. Huset, der er tale om, er enten værkstedet i Vicolo della Catena eller Thorvaldsens bopæl i Casa Buti, hvor han også havde et arbejdsværelse (med ler til modellering), jf. Thieles beskrivelse heraf. I tilfælde af det sidste, har Scavenius givetvis set Thorvaldsen arbejde på den lille model af skulpturgruppen, jf. A30.

  3. Dette kobbertrykkeri, som Thorvaldsen ifølge Scavenius skulle have indrettet, er p.t. ukendt.

  4. Den danske arkæolog, filolog og hofagent P.O. Brøndsted.

  5. Den danske komponist Rud Bay.

  6. Den græske greve og konsul N.C. Lunzi.

Sidst opdateret 24.04.2017