The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2173 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

31.3.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Scavenius visited Thorvaldsen and saw him modelling Cupid and the Graces, cf. A29. Thorvaldsen has also installed a copperplate printing press. He then visited the Pantheon, and in the evening he attended a party at Brøndsted’s house, where music was played.

See Original

Om Eft. besøgt Thorvaldsen, der uagtet han just stod og modellerede paa sine Gratier, der ere bestilte af Hertugen, dog med den største Høflighed viiste os alt, hvad han havde i sit Huus. Han har nu indrettet et Kobbertrykkerie, hvor han selv lader sine Arbeider stikke og trykke. Beseet det indre af Pantheon, der i Pragt og ædle Forhold, ganske svarer til det Begreb man gjør sig ved at see den uden fra. Tilbragt Aftenen hos Brøndsted, der udførtes smuk Musik. Ogsaa Bay, der just om Eft. var ankommen fra Florentz med Lunzi, lod sig høre paa sin Violin.

General Comment

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 71. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt, op. cit. og Wittstock, op. cit.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin 8. række, 2. bind, pp. 115-127.
  • Jürgen Wittstock: Geschichte der deutschen und skandinavischen Thorvaldsen-Rezeption bis zur Jahresmitte 1819, Hamburg 1975, p. 336-338.

Subjects
Contemporary Reproductions of Thorvaldsen's Works · Social Life in Italy · Thorvaldsen's Workshops
Persons
Rud Bay · P.O. Brøndsted · Christian Carl Friedrich August · N.C. Lunzi · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 24.04.2017 Print