The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2172 of 10246
Sender Date Recipient
Peder Brønnum Scavenius [+]

Sender’s Location

Rom

30.3.1819 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet. Det skal dog bemærkes, at Scavenius i sin dagbogsoptegnelse af 28.5.1819, den sidste mens han stadig er i Rom, skriver: “Fuldendt min Dagbog til i Dag.”, hvilket afslører, at han ikke ajourførte dagbogen hver dag, men nogle gange skrev fra erindringen. Indførslerne er i Arkivet dateret efter Scavenius’ egen angivelse af, hvilken dag, de vedrører, men man skal altså regne med, at de nogle gange er skrevet efterfølgende.

Peder Brønnum Scavenius [+]

Recipient’s Location

Rom

Abstract

Scavenius called on "Christian Carl Friedrich August":/personer/christian-carl-friedrich-august, whose carriages have been destroyed. Afterwards, he went for a walk in the garden of the Villa Borghese, heard some music, and talked with Thorvaldsen.

See Original

Gjort vor Opvartning for Hertugen af Augustenborg, der meget artigt modtog os. Han har havt det Uheld at hans Vogne ere sønderslagne, derved at Naboehuset faldt ned, og tog et stort Stykke af det tilstødende Huus med. 13 Vogne bleve paa den Maade ruinerede. Til Lykke kom ingen til Skade. – Om Eft. med Jensen til villa Borghese, hvor en smuk Hauge, eller rettere Park. – Med Brøndsted og Hjort om Aftenen hørt Marcellos Misererre, udført af Liebhabere. – Md. Marconi. Har talt med Thorvaldsen.

General Comment

Teksten stammer fra Scavenius’ rejsedagbøger fra 1818-19, andet hæfte ud af tre, p. 71. Dagbøgerne er også delvist gengivet i Hjelholt.

Archival Reference
Peder Brønnum Scavenius’ privatarkiv, Rigsarkivet
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Other references

  • Holger Hjelholt: “Uddrag af Peder Brønnum Scavenius’ Rejsedagbøger 1818-19”, Danske Magazin, 8. række, 2. bind, pp. 115-127.

Subjects
Social Life in Italy
Persons
P.O. Brøndsted · Christian Carl Friedrich August · Peder Hjort · C.A. Jensen · Bertel Thorvaldsen
Last updated 24.04.2017 Print