Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 3099 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

8.11.1822 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af anbefalingen.

Fonden ad usus publicos [+]

Modtagersted

København

Resumé

Thorvaldsen anbefaler historiemaleren Andreas Ludvig Koop.

[Translation]

Med den største Forneyelse kan jeg bevidne at jeg, efter at have lært at kjende Historiemaler Hr: Koops Arbeider, er bleven fuldkommen overbeviist om hans ualmindelige Talent og Dygtighed, ligesom jeg ogsaa har havt Leilighed til at bemerke med hvor rosværdig Fliid Hr: Koop uophørlig arbeider fremad – og jeg anseer det for min Pligt herved at yttre mit Vidnesbyrd om at Hr: Koop sikkerlig vil præstere Noget meget Fortrinligt i Konsten og gjøre Fædrelandet og sine Velyndere sand Ære, hvis han, ved en allernaadigst Kongelig Undestyttelse, kunde blive sat i stand til her, i Konstens gamle Hjem, at fortsætte sine Studier og fuldende sin Dannelse.

Rom den 8 Novembr 1822

A Thorvaldsen

Generel kommentar

Denne anbefaling ledsagede en af Koops mange ansøgninger til Fonden ad Usus Publicos. Se evt. det stort set enslydende udkast til anbefalingen for kommentarer til indholdet. Koop opnåede støtte i årene 1821, 1824-1827 samt 1830-1832.

Arkivplacering
Rigsarkivet, Fonden ad usus publicos’ arkiv, journalsag nr. 1193/1822
Dokumentstatus Koncipist
Færdigt dokument af koncipist Hermann Ernst Freund [+]

Koncipistkommentar

Brevet er ført i pennen af H.E. Freund, men oprindelig konciperet af P.O. Brøndsted, se brevudkast af samme dato her.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Anbefaling, skrevet af Thorvaldsen · Thorvaldsen som mentor for andre kunstnere
Personer
Andreas Ludvig Koop
Sidst opdateret 06.11.2015 Print