Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 4124 af 10246
Afsender Dato Modtager
Bertel Thorvaldsen [+]

Afsendersted

Rom

4.2.1827 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Slotsbygningskommissionen [+]

Modtagersted

København

Resumé

Første udkast til brev af 4.2.1827.

[Translation]

Den Høe Commissions meget ærede Skrevelse af d 22 Novb f a har jeg med fornøelse modtaget, da jeg deraf seer det har behaget Hans Majestæt allernaadist at Befale et til foraaret en Fregats udsendelse til Meddelhavet for i Livorno at afhende de af mig forfærdige Arbeider bestemte til Christiansborg Slot, og til Frue Kirke.
Jeg skal benytte denne skiønne Leilighed saa god som mulig, og har færdig til at afsende herfra Rom følgende nemlig Christus og de 12 Apostler i gibs til Frue Kirke, til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor til Thron gemakket Deres Ko Ho. prins Christian og Hans Gemalindes Buster ligeledes i marmor, en Døbefong i Marmor for en Kirke i Island, som jeg Beder om tilladelse at maatte tilføie med dene Leelighed desse benævte Arbeeder kan være enpakket og færdige til Afsendelse herfra om to Maander

Generel kommentar

Dette er første udkast til det afsendte brev af 4.2.1827, se kommentarerne dér.

Arkivplacering
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1716. I.1. 2o, nr. 84, side 1
Dokumentstatus
Egenhændigt udkast
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Bestillingen til Christiansborg · Bestillingen til den danske kongefamilie · Bestillingen til Vor Frue Kirke · Døbefonten til Brahetrolleborg Kirke · Gaver fra Thorvaldsen, kunstværker · Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 · Portrætbuster, samtidige personer · Relieffer, kristen mytologi · Statuer, antik mytologi · Statuer, kristen mytologi · Thorvaldsen og Island
Personer
Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6.
Værker
Sidst opdateret 11.11.2016 Print