The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4124 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

4.2.1827 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Slotsbygningskommissionen [+]

Recipient’s Location

København

Abstract

First draft letter dated 4.2.1827.

[Translation]

Den Høe Commissions meget ærede Skrevelse af d 22 Novb f a har jeg med fornøelse modtaget, da jeg deraf seer det har behaget Hans Majestæt allernaadist at Befale et til foraaret en Fregats udsendelse til Meddelhavet for i Livorno at afhende de af mig forfærdige Arbeider bestemte til Christiansborg Slot, og til Frue Kirke.
Jeg skal benytte denne skiønne Leilighed saa god som mulig, og har færdig til at afsende herfra Rom følgende nemlig Christus og de 12 Apostler i gibs til Frue Kirke, til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor til Thron gemakket Deres Ko Ho. prins Christian og Hans Gemalindes Buster ligeledes i marmor, en Døbefong i Marmor for en Kirke i Island, som jeg Beder om tilladelse at maatte tilføie med dene Leelighed desse benævte Arbeeder kan være enpakket og færdige til Afsendelse herfra om to Maander

General Comment

This is the first draft of the letter dated 4.2.1827, see the comments there.

Archival Reference
Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1716. I.1. 2o, nr. 84, side 1
Document Type
Draft, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Commission for Christiansborg · Commission for the Danish Royal Family · Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Baptismal Font to Brahetrolleborg Church · Gifts from Thorvaldsen, Artworks · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Portrait Busts, Contemporary Persons · Reliefs, Christian Mythology · Statues, Classical Mythology · Statues, Christian Mythology · Thorvaldsen and Iceland
Persons
Caroline Amalie · Christian 8. · Frederik 6.
Works
Last updated 11.11.2016 Print