4.2.1827

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Slotsbygningskommissionen

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Abstract

First draft letter dated 4.2.1827.

Document

Den Høe Commissions meget ærede Skrevelse af d 22 Novb f a har jeg med fornøelse modtaget, da jeg deraf seer det har behaget Hans Majestæt allernaadist at Befale et til foraaret en Fregats udsendelse til Meddelhavet for i Livorno at afhende de af mig forfærdige Arbeider bestemte til Christiansborg Slot, og til Frue Kirke.
Jeg skal benytte denne skiønne Leilighed saa god som mulig, og har færdig til at afsende herfra Rom følgende nemlig Christus og de 12 Apostler i gibs til Frue Kirke, til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor til Thron gemakket Deres Ko Ho. prins Christian og Hans Gemalindes Buster ligeledes i marmor, en Døbefong i Marmor for en Kirke i Island, som jeg Beder om tilladelse at maatte tilføie med dene Leelighed desse benævte Arbeeder kan være enpakket og færdige til Afsendelse herfra om to Maander

Oversættelse af dokument

I have received with pleasure the high Commision’s favour of November 22nd last year as I from this see His Majesty has been graciously pleased to order a frigat sent in spring to the Mediterranean in order to fetch at Leghorn the works made by me for Christiansborg Palace and for the Church of Our Lady.
I shall make the best possible use of this perfect opportunity and have the following works ready to be sent off here from Rome namely Christ and the 12 Apostles in plaster for the Church of Our Lady, for Christiansborg Palace the two Caryatids in marble for the throne chamber, the Royal Highnesses Prince Christian and his wife’s busts also in marble, a baptismal font in marble for a church in Iceland, which I ask permission to add on this occasion; these mentioned works can be packed up and ready for shipment from this place in two months[Translated by Karen Husum]

General Comment

This is the first draft of the letter dated 4.2.1827, see the comments there.

Document Type

Egenhændigt udkast

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1716. I.1. 2o, nr. 84, side 1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A98 Jakob den Ældre, 1821, inv.nr. A98
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A82 Kristus, 1821, inv.nr. A82
A86 Peter, 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, 1822, inv.nr. A87
A89 Johannes, 1824, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1824, inv.nr. A91
A93 Philip, 1824, inv.nr. A93
A96 Thomas, 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 1824, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1824, inv.nr. A101
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A103 Paulus, 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 01.03.1842, inv.nr. A108
A753 Christian (8.) Frederik, 1821, inv.nr. A753
A105 Judas Thaddæus, 10.04.1842, inv.nr. A105
A754 Caroline Amalie, 1820-1821, inv.nr. A754

Last updated 11.11.2016