4.2.1827

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Modtager

Slotsbygningskommissionen

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår ikke af brevudkastet, men af det afsendte brev af 4.2.1827.

Resumé

Første udkast til brev af 4.2.1827.

Dokument

Den Høe Commissions meget ærede Skrevelse af d 22 Novb f a har jeg med fornøelse modtaget, da jeg deraf seer det har behaget Hans Majestæt allernaadist at Befale et til foraaret en Fregats udsendelse til Meddelhavet for i Livorno at afhende de af mig forfærdige Arbeider bestemte til Christiansborg Slot, og til Frue Kirke.
Jeg skal benytte denne skiønne Leilighed saa god som mulig, og har færdig til at afsende herfra Rom følgende nemlig Christus og de 12 Apostler i gibs til Frue Kirke, til Christiansborg Slot de tvende Cariatider i Marmor til Thron gemakket Deres Ko Ho. prins Christian og Hans Gemalindes Buster ligeledes i marmor, en Døbefong i Marmor for en Kirke i Island, som jeg Beder om tilladelse at maatte tilføie med dene Leelighed desse benævte Arbeeder kan være enpakket og færdige til Afsendelse herfra om to Maander

Oversættelse af dokument

I have received with pleasure the high Commision’s favour of November 22nd last year as I from this see His Majesty has been graciously pleased to order a frigat sent in spring to the Mediterranean in order to fetch at Leghorn the works made by me for Christiansborg Palace and for the Church of Our Lady.
I shall make the best possible use of this perfect opportunity and have the following works ready to be sent off here from Rome namely Christ and the 12 Apostles in plaster for the Church of Our Lady, for Christiansborg Palace the two Caryatids in marble for the throne chamber, the Royal Highnesses Prince Christian and his wife’s busts also in marble, a baptismal font in marble for a church in Iceland, which I ask permission to add on this occasion; these mentioned works can be packed up and ready for shipment from this place in two months[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Dette er første udkast til det afsendte brev af 4.2.1827, se kommentarerne dér.

Dokumentstatus

Egenhændigt udkast

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1716. I.1. 2o, nr. 84, side 1

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Emneord

Personer

Værker

A98 Jakob den Ældre, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A98
A55 Karyatide, 1813, inv.nr. A55
A82 Kristus, Antagelig november 1821 - Senest januar 1822, inv.nr. A82
A86 Peter, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A86
A87 Matthæus, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A87
A89 Johannes, Primo 1824 - Senest 1827, inv.nr. A89
A91 Jakob den Yngre, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A91
A93 Philip, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A93
A96 Thomas, Tidligst 19.3.1821 - Ultimo 1821, inv.nr. A96
A99 Bartholomæus, 2.8.1823 - 21.12.1823, inv.nr. A99
A101 Simon Zelotes, 1823 - Senest 1827, inv.nr. A101
A56 Karyatide, 1813, inv.nr. A56
A103 Paulus, Antagelig 19.3.1821 - juni 1821, inv.nr. A103
A108 Andreas, 1.3.1842, inv.nr. A108
A753 Christian (8.) Frederik, Antagelig 7.1.1821 - Antagelig 13.1.1821, inv.nr. A753
A105 Judas Thaddæus, Ca. 28.3.1842 - 10.4.1842, inv.nr. A105
A754 Caroline Amalie, Tidligst 30.12.1820 - 1821, inv.nr. A754

Sidst opdateret 11.11.2016