Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 6851 af 10246
Afsender Dato Modtager
H.C. Andersen [+]

Afsendersted

København

8.3.1836 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

De danske Romere [+]

Modtagersted

København

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Se original
Sang
 
ved
 
Romergildet
 
den 8de Marts 1836.
 


Mel. Komm, lieber Mai und mache.

Det Land, hvor Kunsten bygger,
Hvor Skjønheds Døtre boe,
Hvor Olietræet skygger,
Og tunge Druer groe,
Hvor milde Vinde lufte,
Hvor Bjergene er’ blaae,
Orangehaver dufte,
Det Land vi Alle saae.

Vi hørte Melodier,
Vi saae Sanct Peters Dom,
Corregios Malerier —
Alt — thi vi saae jo Rom.
Og nu, Madonna mia!
Vi er’ jo atter der.
Det bedste Osteria
Har vi os udsøgt her.

See! fyldte Foglietter
Ved Messinglampen staae;
Presciutto frem man sætter,
Vi Ponte molle faae.
“Wo ist der kleine Bravo?”
I Schnitzelbank han staaer.
Man ham og Monte cavo
Nok ud paa Aft’nen faaer.

Hvad Nyt? Skal Sligt man ændse,
Thi det har neppe Hold!
Da Venus i Firenze
Og Vaticans Apol
Skal giftes, som man siger,
De smukke Børn vil faae,
Der strax til andre Riger
Fra Pavestaten gaae!

Hvad Gammelt da? jeg spørger.
Her Himlen er saa blaa;
Cypressen evig sørger,
Hvor Oldtids Rester staae.
Som Ild er Qvindens Øie,
Og Sjel i Sangen boer.
Her kneise Romas Høie,
Her Pinietræet groer.

Her Thorvaldsen har hjemme,
Han rækker Dig sin Haand.
Dansk Hjerte, dansk hans Stemme,
Og Hellas Kunstneraand.
Vort Held vi vil udtrykke -
Vi kom til Roma hen.
Dog, den har større Lykke,
Som kommer der igjen!

H.C. Andersen.

Generel kommentar

Denne sang udkom i et trykt hæfte. Sangen blev sunget ved De danske Romeres selskab i København 8.3.1836. Thorvaldsen var ikke til stede.

Arkivplacering
M18,16 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836)
Emneord
Thorvaldsens romerske fødselsdag 8.3.
Personer
Johan Bravo · Bertel Thorvaldsen
Sidst opdateret 05.09.2019 Print