8.3.1836

Afsender

H.C. Andersen

Afsendersted

København

Modtager

De danske Romere

Modtagersted

København

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Sang
 
ved
 
Romergildet
 
den 8de Marts 1836.
 


Mel. Komm, lieber Mai und macheI.

Det Land, hvor Kunsten bygger,
Hvor Skjønheds Døtre boe,
Hvor Olietræet skygger,
Og tunge Druer groe,
Hvor milde Vinde lufte,
Hvor Bjergene er’ blaae,
Orangehaver dufte,
Det Land vi Alle saae.

Vi hørte Melodier,
Vi saae Sanct Peters Dom,
CorregiosII Malerier —
Alt — thi vi saae jo Rom.
Og nu, Madonna mia!
Vi er’ jo atter der.
Det bedste Osteria
Har vi os udsøgt her.

See! fyldte FoglietterIII
Ved Messinglampen staae;
PresciuttoIV frem man sætter,
Vi Ponte molleV faae.
“Wo ist der kleine BravoVI?”
I SchnitzelbankVII han staaer.
Man ham og Monte cavoVIII
Nok ud paa Aft’nen faaer.

Hvad Nyt? Skal Sligt man ændse,
Thi det har neppe Hold!
Da Venus i Firenze
Og Vaticans Apol
Skal giftes, som man siger,
De smukke Børn vil faae,
Der strax til andre Riger
Fra Pavestaten gaae!

Hvad Gammelt da? jeg spørger.
Her Himlen er saa blaa;
Cypressen evig sørger,
Hvor Oldtids Rester staae.
Som Ild er Qvindens Øie,
Og Sjel i Sangen boer.
Her kneise Romas Høie,
Her Pinietræet groer.

Her Thorvaldsen har hjemme,
Han rækker Dig sin Haand.
Dansk Hjerte, dansk hans Stemme,
Og Hellas Kunstneraand.
Vort Held vi vil udtrykke -
Vi kom til Roma hen.
Dog, den har større Lykke,
Som kommer der igjen!

H.C. Andersen.

Generel kommentar

Denne sang udkom i et trykt hæfte. Sangen blev sunget ved De danske Romeres selskab i København 8.3.1836. Thorvaldsen var ikke til stede.

Arkivplacering

M18,16 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1836)

Emneord

Personer

Kommentarer

  1. Dvs. W.A. Mozarts melodi til den sang, der i sin oprindelige sammenhæng kaldes “Sehnsucht nach dem Frühlinge” (Længsel efter foråret) fra Lieder für Sopranstimme (KV 596), med tekst af den tyske jurist og digter Christian A. Overbeck (1755-1821). Hvem der siden i Danmark oversatte teksten til den velkendte “Kom maj, du søde, milde” – og hvornår – er ubekendt, men når melodien her omtales på tysk, tyder det på, at den endnu ikke var oversat til dansk i 1836. Christian A. Overbeck var for øvrigt far til en af Thorvaldsens kunstnervenner i Rom, den tyske maler Johann Friedrich Overbeck.

  2. Den italienske højrenæssance-maler Antonio da Correggio (1489-1534).

  3. Vinkarafler, der kan rumme en halv liter, se Ordbog over Det Danske Sprog, fogliet.

  4. Der menes prosciutto, altså skinke.

  5. Ponte Molle var et satirisk selskab med sine egne regler, titler, ordener og optagelseskrav, som man kunne træde ind i som kunstner i Rom. Som nyindtrådt skulle man ifølge reglementet “gøre Ponte Molle”, hvilket var at give en omgang til alle i selskabet. Det er formentlig sådan et gratis glas fra et nyt medlem, som Andersen refererer til. Se referenceartiklen Ponte Molle-selskabet.

  6. Formentlig den dansk-tyske maler og konsul i Rom Johan Bravo.

  7. Schnitzelbank betyder bogstaveligt talt høvlebænk, men ordet brugtes også især tidligere i overført forstand om en festlig sang. Hvad det kan betyde at “stå i Schnitzelbank” er p.t. ikke opklaret.

  8. Det næsthøjeste bjerg i Albanerbjergene øst for Rom.

Sidst opdateret 05.09.2019