The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2626 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Høyer [+]

Sender’s Location

København

19.9.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Høyer forwards a letter from H.E. Freund in Rome to Thorvaldsen, who is on his way through Europe. He brings news from Rome and Denmark.

See Original [Translation]

Kiøbenhavn d. 19e Sep 1820.

Ufortøvet afsender ieg Freunds Brev til München kiære Thorvaldsen! Han mælder mig at alt er vel i Rom, at hvorfor han ikke før har skrevet er fordi, han ikke vidste andet end at De var reist, altsaa ikke til hvem og hvor han skulle adresere. Printsen opholder sig i Caserta ven[tes] i Jan: til Rom, vil til næste Sommer reise over Sweits hiem. har havt i Sinde at reise til Sicilien har inviteret Kock og Dahl med sig men formedelst Urolighederne der, vover det ikke nu. Brønsted opholder sig i Palermo, han har i Juli: tilskrevet Freund om Begivenhederne der, da Galeislaverne i tusende Tal bleve løsladte. I Rom er der rolig og ventes dertil 12000 Østeriger for at vedligeholde Roligheden. Her er alt ved det gamle, paa dette nær at flere er gaaet Bankerot. Den gamle Jøde Urolighed begiønte paa nye, men er nu forbi; Høsten har været god, men Bonden for ikke sinne Vare betalte. Paa Roeskilde Capel arbeides der end nu og vil neppe gaa i Staa før Vinterens Komme. Her har De i Korthed hvad ieg øyebliklig veed at meddeele. Deres Venner og Bekjendtere erindre Dem med varmeste Interesse og ønske Dem bestandig Hæld og Lykke; Hører ieg nu ikke noget til Dem før, saa vil ieg dog haabe at De ved Deres Ankomst til Rom formaar den gode Pontopidan at skrive mig til, for at bøde paa Savnet af Deres Bortfiernelse; Thi jeg er altid Deres inderlige

hengivne

C.F. Høyer

Archival Reference
m6 1820, nr. 40
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Rome, August-December 1820
Persons
P.O. Brøndsted · Christian 8. · J.C. Dahl · Hermann Ernst Freund · Jørgen Koch · Simon Christian Pontoppidan
Last updated 14.02.2020 Print