The Thorvaldsens Museum Archives

Comment on 19.9.1820

Det omtalte brev er uden tvivl Freunds brev af 19.8.1820, da det tidsmæssigt stemmer, og da dette brev omtaler P.O. Brøndsteds oplevelser af begivenheder på Sicilien, som også omtales her.
Som det fremgår, sendte Høyer straks Freunds brev videre til München, fordi han regnede med, at Thorvaldsen ville passere denne by på sin rejse til Rom, august-december 1820, men planerne blev ændrede undervejs, og Freunds brev må da være blevet videresendt fra München til Rom og være kommet Thorvaldsen i hænde, eftersom det i dag er bevaret blandt hans efterladte papirer.

Last updated 18.05.2018