The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 2625 of 10246
Sender Date Recipient
Redaktørerne ved Dagen [+]

Sender’s Location

København

18.9.1820 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne nyhed blev trykt. Selve nyheden er dog dateret 1.9.1820.

Omnes
Abstract

Avisnotits om bl.a. Thorvaldsens forventede ankomst til Warszawa.

See Original

[…]

Warschau, den 1ste September.

Den 27de August ankom Keiser Alexander hertil. Gaderne vare opfyldte med Mennesker af alle Slags Stænder, som med fryderaab ledsagede Hans Majestæt til Hans Pallas; hele Staden blev illumineret om Aftenen; den følgende Dag bivaanede Hans Majestæt Paraden i polsk Uniform, og modtog derpaa Cour af alle høie Embedsmænd. Ogsaa Greven af Capodistria, keiserlig-russisk Statssecretair for de udenlandske Anliggender, er ankommen til Warschau; man melder fra denne Stad: at Keiseren vil blive der til den 13de September, hvorpaa han vil afreise til Berlin. Fire berømte Sangerinder, Bulgari, Campi, Catalani og Gessi, opholde sig for nærværende Tid i Warschau, for at kappes med hinanden om Prisen, og den berømte Violinist Hr. Lafont, forventes ogsaa dertil, ligesom den store Konstner Ridder Thorvaldsen, for at giøre den fornødne Aftale om det Mindesmærke, som skal oprettes for fyrsten Joseph Poniatovsky.

[…]

General Comment

Dette er en notits fra avisen Dagen, 18.9.1820, No. 223. Avisen refererer en polsk korrespondent.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Journey to Rome, August-December 1820
Persons
Alexander 1. · Ioannis Antoniou Capodistrias · Angelica Catalani · Józef Poniatowski · Bertel Thorvaldsen
Works
Last updated 01.10.2018 Print