Arkivet, Thorvaldsens Museum

 
No. 2625 af 10246
Afsender Dato Modtager
Redaktørerne ved Dagen [+]

Afsendersted

København

18.9.1820 [+]

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne nyhed blev trykt. Selve nyheden er dog dateret 1.9.1820.

Omnes
Resumé

Avisnotits om bl.a. Thorvaldsens forventede ankomst til Warszawa.

Se original

[…]

Warschau, den 1ste September.

Den 27de August ankom Keiser Alexander hertil. Gaderne vare opfyldte med Mennesker af alle Slags Stænder, som med fryderaab ledsagede Hans Majestæt til Hans Pallas; hele Staden blev illumineret om Aftenen; den følgende Dag bivaanede Hans Majestæt Paraden i polsk Uniform, og modtog derpaa Cour af alle høie Embedsmænd. Ogsaa Greven af Capodistria, keiserlig-russisk Statssecretair for de udenlandske Anliggender, er ankommen til Warschau; man melder fra denne Stad: at Keiseren vil blive der til den 13de September, hvorpaa han vil afreise til Berlin. Fire berømte Sangerinder, Bulgari, Campi, Catalani og Gessi, opholde sig for nærværende Tid i Warschau, for at kappes med hinanden om Prisen, og den berømte Violinist Hr. Lafont, forventes ogsaa dertil, ligesom den store Konstner Ridder Thorvaldsen, for at giøre den fornødne Aftale om det Mindesmærke, som skal oprettes for fyrsten Joseph Poniatovsky.

[…]

Generel kommentar

Dette er en notits fra avisen Dagen, 18.9.1820, No. 223. Avisen refererer en polsk korrespondent.

Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Emneord
Rejsen til Rom, august-december 1820
Personer
Alexander 1. · Ioannis Antoniou Capodistrias · Angelica Catalani · Józef Poniatowski · Bertel Thorvaldsen
Værker
Sidst opdateret 01.10.2018 Print