18.9.1820

Sender

Redaktørerne ved Dagen

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af den avis, hvori denne nyhed blev trykt. Selve nyheden er dog dateret 1.9.1820.

Abstract

Notice mentioning, among other things, Thorvaldsen’s expected arrival in Warsaw.

Document

[…]

Warschau, den 1ste September.

Den 27de August ankom Keiser AlexanderI hertil. Gaderne vare opfyldte med Mennesker af alle Slags Stænder, som med fryderaab ledsagede Hans Majestæt til Hans Pallas; hele Staden blev illumineret om Aftenen; den følgende Dag bivaanede Hans Majestæt Paraden i polsk Uniform, og modtog derpaa Cour af alle høie Embedsmænd. Ogsaa Greven af CapodistriaII, keiserlig-russisk Statssecretair for de udenlandske Anliggender, er ankommen til Warschau; man melder fra denne Stad: at Keiseren vil blive der til den 13de September, hvorpaa han vil afreise til Berlin. Fire berømte Sangerinder, BulgariIII, CampiIV, CatalaniV og GessiVI, opholde sig for nærværende Tid i Warschau, for at kappes med hinanden om Prisen, og den berømte Violinist Hr. LafontVII, forventes ogsaa dertil, ligesom den store Konstner Ridder Thorvaldsen, for at giøre den fornødne Aftale om det MindesmærkeVIII, som skal oprettes for fyrsten Joseph PoniatovskyIX.

[…]

General Comment

Dette er en notits fra avisen Dagen, 18.9.1820, No. 223. Avisen refererer en polsk korrespondent.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Works

A123 Monument over Józef Poniatowski, Ultimo 1826, inv.nr. A123

Commentaries

  1. Dvs. den russiske kejser Alexander 1.

  2. Dvs. den græskfødte diplomat Ioannis Antoniou Capodistrias.

  3. Bulgari er p.t. uidentificeret, skønt noget tyder på, at hun stammede fra Lithauen.

  4. Campi er p.t. uidentificeret.

  5. Dvs. den italienske operasanger Angelica Catalani.

  6. Gessi er p.t. uidentificeret.

  7. Dvs. den franske musiker og violinvirtuos Charles Philippe Lafont (1781-1839).

  8. Dvs. Thorvaldsens rytterstatuen af Józef Poniatowski, jf. A123.

  9. Dvs. den polske officer og fyrste Józef Poniatowski.

Last updated 01.10.2018