The Thorvaldsens Museum Archives

Back to C

Angelica Catalani

Angelica Catalani var en italiensk operasangerinde, der var kendt for sin ekstraordinært smukke og vidtrækkende sopran.

Catalani og Thorvaldsen

Catalani sang til ære for Thorvaldsen i Warszawa i efteråret 1820 hos vicekongen af Polen, storhertug Konstantin Pavlovich (1779-1831), bror til den russiske zar Alexander 1. Dette fremgår af Frederik Ferdinand Friis’ interview med Thorvaldsen i forbindelse med korrektioner af Just Mathias Thieles manuskript til biografien Den danske Billedhugger Bertel Thorvaldsen og hans Værker, København 1831 og 1832. Thiele valgte dog at udelade oplysningen fra den endelige biografi.

Catalani skrev et brev til Thorvaldsen dateret i Firenze den 25.2.1823. Brevet blev foræret bort af Just Mathias Thiele og befinder sig altså ikke på Thorvaldsens Museum. Det vides ikke om det stadig eksisterer. Oplysningen om det nu forsvundne brev fremgår af Thieles uudgivne fortegnelse over Thorvaldsens breve, jf. Thorvaldsens Archiv, bind III, 1823, nr. 17, Thorvaldsens Museum, København. Her giver Thiele et kort resumé af brevet:

“xxxxx [svært at tyde] hun lader Th. vide, at hun ikke vil være sin Families Banquier etc.” og han tilføjer: “dette brev er givet til Prof. Abrahams”.

Thiele gav Thorvaldsens brev fra Catalani til N.C.L. Abrahams formentlig af ren og skær venlighed. Den musikinteresserede Abrahams havde været en del af kredsen omkring den dansk-italienske operasanger Giuseppe Siboni, der i 1806-1809 havde sunget ved King’s Theatre, London samtidigt med Catalani.

Thieles bortgivelse af Catalanis brev røber dog også, at Thiele ikke tillagde kontakten mellem Catalani og Thorvaldsen særlig stor betydning – eller at han ikke fandt det hensigtsmæssigt at omtale den. Det er i dag, ud fra foreliggende kildemateriale, svært at afgøre bekendtskabets omfang og karakter. Det skal derfor blot nævnes, at Thiele i andre tilfælde har bortcensureret kvindelige kunstneres kontakt med Thorvaldsen, jf. komponisten Maria Szymanowskas biografi.

Jean Urbain Guerin, Portræt af Angelica Catalani, siddende, spillende guitar, Musée du Louvre
Jean Urbain Guerin, Portræt af Angelica Catalani, siddende, spillende guitar, Musée du Louvre.

Catalani i København

Den danske kabinetssekretær Johan Gunder Adler skrev den 4.12.1827 til billedhuggeren og vennen Hermann Ernst Freund og fortalte, at “Dagens Nyhed” var, at “Madame Catalani” var ankommet til København. Her gav hun en række koncerter i vinteren 1827-1828.

Catalanis tredje koncert i Det Kongelige Teater blev udførligt beskrevet i Kjøbenhavns-Posten under rubrikken Nyheder, den 15.1.1828 med hensyn til, hvilke arier hun sang, fremførelsens niveau og tilhørernes respons:

“I Søndags gav Md. Catalani sin tredie Concert paa det Kongelige Theater, for propfuldt Huus, hvortil sikkert de betydeligen nedsatte Priser paa enkelte Pladser (Logerne holdtes i samme Priis som tilforn) ikke lidet bidrog. Deres Majestæter Kongen og Dronningen og det hele Kongehuus hædrede ogsaa denne Aften Sangerinden med deres høie Nærværelse. – Md. Catalani udførte ved denne Concert trende Arier, af Portogallo, Rossini og Mozart, og de berømte Rohde’ske Violinvariationer, og indhøstede isærdeleshed for det sidstnævnte Nummer, som hun udførte med en høist frapperende Kunstfærdighed, og for den Mozartske Arie, overordentligt Bifald. Ved Udførelsen af de tvende førstnævnte Arier var Sangerinden kjendeligen mindre disponeret; hun detonerede, og erhvervede sig mindre Bifald. Til Slutningen sang hun atter uopfordret God save the King, som istemmedes i Chor af Publikum, og optoges med almindeligt Bravoraab og Applaus. – Dhrr. Lüders og kapelmusikus Bredahl assisterede med Obligatnummere, den første med en Adagio og Rondo for Fortepiano, og den sidstnævnte med en af ham selv componeret Allegro for Bratsch. Desuden gaves Ouverturerne til Spohrs Faust og Webers Oberon, af hvilke den sidste, fortræffeligt udført, under hr. Repetiteur Funcks Anførsel, optoges med lydeligt Bifald. – Denne Concert besøgtes af en stor Mængde Tilreisende fra Provindserne, isærdeleshed fra Helsingør.
Det er, med hensyn til en offentlig fremført Anke, behageligt at erfare, at der til Mad. Catalanis næste Concert ikke vil blive modtaget nogen Forudbestilling paa Loger; men disse ene og alene blive at erholde hos Kassere, paa den ved de offentlige Advertissementer bestemte Tid.”

James Lonsdale, Angelica Catalani, ca. 1808, Royal Academy of Music, London
James Lonsdale: Angelica Catalani, ca. 1808, Royal Academy of Music, London

Catalanis sangskole

I 1828 indstillede Catalani, efter 30 år som international sangstjerne, sin karriere og købte en villa uden for Firenze. Her startede hun en sangskole for piger.

Catalani var i øvrigt søster til Elisabetta Catalani Marini, der to gange skrev til Thorvaldsen.

References

  • Louis Bobé: Frederikke Brun og hendes kreds hjemme og ude, København 1910, p. 299 (“Da “Sangens Dronning” Angelica Catalani i December 1827 kom til Danmark ... besøgte hun … det Brunske Hus flittigt.”
  • Kjøbenhavns-Posten, 15.1.1828, 2. årgang, nr. 5, Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling.
  • Just Mathias Thiele, Thorvaldsens Archiv, bind III, 1823, nr. 17, Thorvaldsens Museum, København.

Last updated 08.10.2018

Louise Élisabeth Vigée Le Brun. Angelica Catalani, 1806

Angelica Catalani

1780-1849 Italian Opera singer, theater director, founder of a singing school
Mentioned in7 Doc.