The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 1936 of 10246
Sender Date Recipient
Slotsbygningskommissionen [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Spor af segl.

20.6.1818 [+]

Dating based on

Brevet er dateret juni 1818, men da det blev sendt sammen med C.F. Hansens brev af 20.6.1818 er den præcise dato denne. Se også Thorvaldsens svarbrev, hvori han nævner den 20.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Palazzo Tomati / à Monsieur / Monsr Thorvaldsen / Professeur de Skulpture Chevallier / à Rome / Messs Torlonia Comps

Abstract

Frederik 6. bestiller Alexanderfrisen til Christiansborg Slot og takker samtidigt ja til to karyatider til tronsalen sammesteds.

See Original

Af et Brev til Hans Høyhed Prinds Christian fra Hans Excellence, Geheimeraad Baron Schubart, har Commißionen med megen Fornøyelse erfaret Hrr Profeßorens Beslutning at overlade den meget attraaede Prydelse for den nye Kongeborg af en Frieß i hvid Marmor af Deres Haand, efter det Sujet som De har valgt til det Mesterværk der pryder Slottet Monte Cavallo og som har tildraget sig Europas Beundring, hvortil Hrr Profeßoren er villig at føye 2de. af Dem forfærdigede Cariatider.
Efter at Commißionen herover havde giort Hans Mayestæt allerunderdanigst Indberetning, har den ved Allerhøyeste Resolution af 15de. d.M. modtaget Befaling at tilkjendegive Hrr Profeßoren Hans Mayestæts særdeles Velbehag ved at erholde dette beydelige og skjønne Arbeide fra Deres Haand i det nye Slot, hvorved Commißionen tillige er overdraget paa den Maade og i de Terminer som De maatte ønske det, af Finantserne at anviise de 15000 Specier, for hvilke Fædrelandet, efter ovennævnte Hans Excellences Brev erholder dette Konstværk som dets Eyendom.
Værelset ved Riddersalen i den nye Kongeboelig er bestemt til at prydes med dette Mesterverk, og Commißionen vil opbyde alt til at giøre dette Gemaks Indretning og øvrige Decorationer værdig denne Udmærkelse. Af de 4 Vægges Længde i Værelset har man tilføyet vedlagde Maal.
I det Commißionen giver sig den Ære herom at underrette Hrr Profeßoren, udbeder den sig tillige behageligen tilkjendegivet, naar den tør haabe at Deres Tid vil tillade Dem at begynde paa dette Arbeide tilligemed det som De maatte bestemme i Henseende til ovennævnte Sums Anviisning.

Kiøbenhavn i Slotsbygnings Commißionen, den Juny 1818.

Hauch JS Møsting Monrad CFHansen


Hoë

General Comment

Der findes en kopi af dette brev.

Archival Reference
m5 1818, nr. 44
Thiele
Gengivet hos Thiele II, p. 374-375.
Subjects
Alexander Frieze, Christiansborg Palace, Copenhagen · Alexander Frieze, Palazzo del Quirinale, Rome · Commission for Christiansborg · Christiansborg Palace, Middle Room (Thorvaldsen’s Apartment) · Christiansborg Palace, Great Hall · Christiansborg Palace, Throne Room · Thorvaldsen's Cooperation with Architects · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Prices
Persons
Christian 8. · Frederik 6. · C.F. Hansen · A.W. Hauch · Peter Johan Monrad · J.S. Møsting · Herman Schubart
Works
Last updated 19.02.2020 Print