The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 985 of 10246
Sender Date Recipient
Bertel Thorvaldsen [+]

Sender’s Location

Rom

8.12.1810 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår ikke direkte af den citerede del af brevet, men da det er skrevet på samme ark som C.F. Høyers og Thorvaldsens fællesbrev til Hans West, skal nærværende del dateres samtidigt med Høyers brev til West, der er dateret 8.12.1810.

Hans West [+]

Recipient’s Location

Paris

Information on recipient

Ingen udskrift.

Abstract

Thorvaldsen asks West to help Høyer in a matter concerning the Academy of Fine Arts. He also writes that he has been invited to compete in the erection of a monument to Queen Luise of Prussia.

See Original [Translation]

[...]

Kiæreste Hr. Etatzraad! Jeg tilføyer nogle Linier i Hr. Høyers Brev for at bevidne Dem min Agtelse som jeg immer bærer for en sand Patriot og for at lykønske Dem til Deres Foreening med Deres agtværdige Ven – og da jeg er overbeviis om Deres utrættelige Iver for enhver god Sags Fremme saa beder jeg Dem paa det venskabeligste herved at De paa det kraftigste tager sig af Hr Høyers Sag – De kiænder Den til fulte jeg behøver ikke at sige – mere. – Fra Baronesse Schubart har jeg faaet Brev hun tilmælder mig at hendes Mand har af Kongen faaet Tilladelse at rejse hjem til Foraaret – men fra ham selv har jeg ikke havt Brev og altsaa ikke endnu erholdet Bogen. Hvad mig selv angaar saa lever jeg ved det gamle og paa nogen Forkiølelse nær befinder jeg mig vel – Jeg har været inviteret at concurere til at giøre Dronningen af Prøysens Monument men da jeg ikke skytter om at concurere har jeg afslaaet Samme – De Commissioner De har beæret mig med skal jeg saa snar mulig med Fornøyelse forrette. Hr Etatzraaden kiænder mig at være en Hader af at skrive og en Elsker af at modtage Breve; Jeg haaber der for og formedelst Deres Godhed for mig at De undskylder mig mit Brevs Korthed og derhos at De fornøyer mig snar med gode Efterretninger fra Dem selv Deres Ven og hvad De veed der interesserer mig: Lev vel Lev vel! med sand Høyagtelse og Venskab Deres hengivneste

A: Thorvaldsen

General Comment

This letter is the second part of a joint letter to Hans West from C.F. Høyer and Thorvaldsen. The first part by Høyer can be seen here.
There exists a draft of Thorvaldsen’s part of the letter. This draft is written by C.F. Høyer.
A copy of the letter is also found in the Manuscript Department, the Royal Library, NKS 4752, 4o.

Archival Reference
m28, nr. 153b
Document Type
Document, autograph
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Recommendation by Thorvaldsen · Thorvaldsen's Patriotism · Thorvaldsen's Unwillingness to Write · Thorvaldsen's Works, Transportation · Thorvaldsen's Works, Replies to Reminders
Persons
Frederik 6. · C.F. Høyer · Luise · Herman Schubart · Jacqueline Schubart
Last updated 11.05.2021 Print