The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 8877 of 10246
Sender Date Recipient
C.F. Wilckens [+]

Sender’s Location

København

Information on sender

Grønt segl.

1.9.1841 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: S:T / Her Conferensraad Thorwaldsen / Storkors af Danneborg og Danneborgsmand / i / Rom

Abstract

Thorvaldsen’s valet reports to Thorvaldsen, who is in Rome, what is happening in Denmark. He mentions that one third of Thorvaldsen’s Museum is finished; that Preben Bille-Brahe has fetched the relief Hans Madsen and Johan Rantzau, cf. A603, and that the statue Christian 4., A152, has been cast. He also mentions that J.V. Gertner has removed a portrait drawing of Thorvaldsen and refuses to return it. He reports news of various friends in Denmark.

See Original

Kjøbenhavn d. 1 September 1841

Derres Højvelbarende Her Conferentsraad haaber jeg Unskylder mig at jeg tager mig den frihed at til melder Conferentsraaden nederstaaende der er mig anmodet om at skrive [.] fra Bygnings Inspecteur Binnesbølle kan jeg Lade vide at 1/3 af Muceoms Bygningr er under Tag, og at der Arbaides meget flittig saa at man kan Glæde sig til snadt at see den fuldt ferdig. Grev Billebrae haver voren for at at hende Præsten Hans Madsen der bringer Rantzau Efterretning om Fienden Basrelief udført til Svanings Kirke men da der ai vad givet mig norget Bestemmelse haver jeg ikke kunde uleveret samme, han vad af den mening at Professor Hetsch havde af gjordt det, da det er han meget om at gjøre at faae den saa snadt som mulig uleveret da den skal af Støbes i Mital hos Dalhoff, mulig naar der Bliver skriven til Professor Schouv, jeg dag faae at vide om den kan uleveres. fra Dalhoff skal jeg lade vide at Kong Christian 4 Status er af Støbs i Mital og at alt er gaaet meget godt, han haver faaet en Bestillin paa 7 Figure som skal af Støbes i Mital til Katols Kirke, som Bliver Modeleret af Borup
Conferentceraad Portrait som er Tegnet af Gertner som jeg talte med Conferentsraaden om paa Nyesøe haver Gertner fordre uleveret, mod at ham haver givet mig Bevist der for, han gjorde fordring paa at Laane det i norgle dager og da Conferentsraaden ai havde forbudet uleveret jeg han det, men jeg havde flere gange an modet om Portrait tilbagelevering, men han siger Nei, at det er Tegnet paa den maade at det skulde haver voren med Conferensraaden til Rom og da dette ikke er sket antager han det for sin Eiendom og vil da ai helle ulevere det.
Borgemester Kjerrul, Glæder sig meget over at Conferensraade haver lovet han en Basrelief han haver Bed mig om at helse fra han. Conturleur Muus haver ingen Leilighed faaet til at af sende dig 4 Kasser men vender det med det første. – Amiral Hölstein Buste, haver jeg ingen Bestemmelse faaen paa da dig selv vil Besørge det. Frøken Herbst arbaider paa en Hest i naturlig størrelse. Borup arbaider paa Christian d. 4. ved det Kongelig Kunst Akademie er alt ved det gamle. Kammerherrinde Stampe haver voren paa Nyesøe og alle Befinder sig vel der, Generalinde Holstein haver voren Syg i 12 Uger og er det i nud. Alt er i godt stand i Conferensraaden[s] Muceom Ataleet og Bliver Besøgt meget
Overbringeren haver lovet mig at Bringe Conferensraaden dette Brev, det er en Person som jeg i verhenseende tør ambefale. Jeg tager mig den frihed helse.

Ærbødigst
C F. Wilckens


Til Jomfrue Høybye
fra Jomfrue Høybye Sødster skal jeg helse at alt Befinder sig vel.

Archival Reference
m24 1841, nr. 42
Thiele
Ikke omtalt hos Thiele.
Subjects
Academy of Fine Arts, Copenhagen, Thorvaldsen's Residence · Portraits, Depicting Thorvaldsen · Controversies with Thorvaldsen · Thorvaldsens Museum, Establishment of · Thorvaldsen's Sojourn in Rome 1841-42 · Thorvaldsen's Works, not at Thorvaldsens Museum · Transportation of Thorvaldsen's Artworks from Copenhagen to Rome 1842
Persons
Preben Bille-Brahe · Gottlieb Bindesbøll · G. Borup · Jørgen Dalhoff · J.V. Gertner · G.F. Hetsch · Marie Høbye · A.C. Kierulff · J.F. Schouw · Christine Stampe · Adelgunde Vogt
Works
Last updated 09.10.2017 Print