The Thorvaldsens Museum Archives

Back to H

Marie Høbye

Høbye ses angivet som mor til en dansk datter af Bertel Thorvaldsen i Seidel, op. cit. Hun tjente som kammerjomfru hos baronesse Christine Stampe på Nysø og fødte som ugift datteren Nicoline Marie, den 15. oktober 1840 på den kongelige fødselsstiftelse i København. Thorvaldsen opholdt sig på Nysø fra 31. januar til begyndelsen af marts 1840, Stampe, op. cit., p. 55-56.
Høbye blev senere gift med Nysøs kusk Niels Rasmussen. Giftermålet, samt den diskrete fødsel, skete angiveligt ved baronesse Stampes mellemkomst for at hjælpe både kammerjomfru og Thorvaldsen ud af kniben. Giftermålet fandt dog først sted betydeligt senere efter fødslen, da Rasmussen i 1840 endnu ikke var endeligt skilt fra sin tidligere hustru, Seidel, op. cit., p. 437. I følge Rigmor Stampe, op. cit., p. 364, blev ægteskabet indgået efter familien Stampes hjemkomst fra Rom i 1842, men brylluppet må have fundet sted nogle år senere, da både Marie Høbye og Niels Rasmussen opføres som ugifte i folketællingen fra 1845 (hhv. i folketælling over København i familien Stampes husstand og i folketællingen over Vordingborg (Præstø Amt), jf. Dansk Demografisk Database, op. cit.). Parret optræder imidlertid som mand og kone i folketællingen 1850, hvor husstanden på Algade 63 i Vordingborg opgjordes til følgende: Fragtmand Niels Rasmussen, 50 år, hustru Marie Høbye, 39 år, samt deres datter Marie Rasmussen, 9 år, jf. Seidel, op. cit., p. 437 og Dansk Demografisk Database, op. cit.

Både Marie Høbye og Niels Rasmussen ledsagede Thorvaldsen og familien Stampe på rejsen til Rom i 1841-42, jf. Stampe, op. cit., p. 364, og Høbye omtales i baronessens erindringer her stadig som Jomfru Høbye, ibid. p. 162.

Nicoline Marie Berggren skal selv have talt åbent om Thorvaldsens faderskab, ligesom det skal have været den almindelige opfattelse på egnen. Men da der ikke optræder andre kilder, der underbygger forbindelsen mellem Thorvaldsen og Høbye, kan historien ikke endeligt verificeres.

References

  • Dansk Demografisk Database, folketællingen over Vordingborg (Præstø Amt) 1845 og 1850; og over København 1845.
  • Wilhelm Seidel: ‘Lidt om Thorvaldsens danske datter og hendes moder’, in: Historisk Samfund for Præstø Amt, Årbog 1973-74, p. 433-439.
  • Rigmor Stampe (ed.): Baronesse Stampes Erindringer om Thorvaldsen, København 1912.

Last updated 17.03.2016

Marie Høbye

Christiane Marie Høbye 1811-1880 Danish Kammerjomfru
Mentioned in8 Doc.