The Thorvaldsens Museum Archives

 
No. 4405 of 10246
Sender Date Recipient
Hermann Ernst Freund [+]

Sender’s Location

Livorno

Information on sender

Rødt laksegl med enkelt motiv, muligvis et “f” indfældet i en oval.

11.1.1828 [+]

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Bertel Thorvaldsen [+]

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Sigre / il Sigre Chavalier Thorvaldsen / a / Roma.
Postemplet: “LIVORNO” og “14GENNAIO”.

Abstract

The crates with Thorvaldsens art works has arrived in Leghorn. They have been reloaded on a Danish ship bound for Copenhagen, departing in February.
Gerhard Stub would like two plaster casts of Night and Day, cf. A369 and A370.

See Original [Translation]

Livorno den 11 Januari 1828

Gode Thorvaldsen!

Jeg kom hertil velbeholden med Alting den 4 Januari efter en Reise af 14 Dage, og lykkelig maa jeg sige; thi af 11 Skibe der gik under Seil den siste Dag fra Øen Elba, var kun 1 foruden os, saa heldig at komme ubeskad[igede] i Haunen af Livorno. Die øverige dels har die haft Søskade eller mangler ind til i Dag.
Den Norske Kjøbmand Stub, som Die kjender, hilser og beder Dem paa det bønligste, om, 2de Afstøbninger 1 Natt og 1 Dag, til, at pryde en ny Sal med som han indretter selv. Dersom De vil opfylde Stubs Ønske, saa kan Dissantis klarere for Unkostningerne og sende Kassen hertil, til Stub som paa Øjeblik vil betale hans Udläg og Umkostningerne.
Consel Falbe er kommen med det Danske Skib fra Tunis og reiser med Kone og Børn over Land til Danmak Die hilser Dem bege venligst.
Den Danske kapitain har faat alle Kasser Anbort, som formedles stærk Regnveir ikke er sked før en i Dag. Han sage mig, at han agter i Feburvari at gae under Seil, for, at tage Frugt i paa den anden Side af Genua, og i April venter han, at vær i Kjøbenh[av]n.
Paa Mandag agter jeg, at tage herfra til Carara og derfra til Florentz. Veiret er afskygelig, saa der er kun liden Udsigt, at denne, Tur kan blive mer en taalelig –
I Florentz sender jeg dem en Paar Linier igen, imidlertid ønsker jeg Dem af Hjerte at leve Vel
En Hilsen til Elise og hendes Moder.

Deres hengivne HFreund.

General Comment

Se i øvrigt referenceartiklen Hjemsendelse af Thorvaldsens kunst 1828 for en udspecificering af hvilke kunstværker, der var med i transporten, samt hele hjemsendelsens forløb.

Archival Reference
m13 1828, nr. 3
Thiele
Indirekte omtalt hos Thiele, p. 345.
Subjects
Commission for the Church of Our Lady, Copenhagen · Transportation of Thorvaldsen's Artworks to Copenhagen 1828 · Ships and tribute to the Barbary States · Accounts of Journeys · Reliefs, Allegories · Thorvaldsen's Works, Commissioning · Thorvaldsen's Works, Transportation
Persons
Christian Falbe · Elisa Paulsen · Francesco de Sanctis · Gerhard Stub · Anna Maria Uhden
Last updated 04.01.2018 Print